We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

314 Ik ben gehecht aan God

Couplet 1

Wanneer God me verlaat, wellen de tranen op in mijn ogen,

glimlacht Hij en zwaait Hij naar me.

Er is zo veel dat ik Hem wil zeggen,

maar in dit moment, ben ik sprakeloos.

Ik denk aan mijn tijden met God,

herinneringen vol vrolijkheid en gelach.

We mogen niet vergeten hoeveel God heeft gegeven om ons te redden.

Al Zijn oprechte lessen dragen hoop.

In mijn hart geprent, leiden deze mij voorwaarts.

Refrein

Wanneer ik aan Almachtige God denk,

voel ik zo’n zoetheid in mijn hart.

En hoe ik verlang, o, hoe ik verlang,

hoe ik verlang Hem opnieuw te ontmoeten!

Couplet 2

Als God me verlaat, wil ik Hem niet laten gaan.

Hij draait Zich om en zwaait naar me.

Ik wil Hem vragen bij me te blijven,

maar ik kan het niet en ik voel zo’n pijn in mijn hart.

Dag na dag drijven Zijn lessen me voorwaarts.

Standvastig in mijn hart, leiden ze me om Hem te volgen.

Elke dag zal ik Gods woorden ervaren,

en ik zal mijn plicht doen om Zijn liefde voor mij terug te betalen.

Refrein

Wanneer ik aan Almachtige God denk,

voel ik zo’n zoetheid in mijn hart.

En hoe ik verlang, o, hoe ik verlang,

hoe ik verlang Hem opnieuw te ontmoeten!

Vorige:Waar u ook gaat, ik zal aan u gehecht zijn

Volgende:Gods wegen kunnen niet doorgrond worden

Gerelateerde media

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • Geef ziel en lichaam om Gods opdracht te vervullen

  I Als leden van het mens’lijk ras, als toegewijde volgelingen van Christus, is onze taak, onze verantwoordelijkheid om onze ziel en lichaam te geven a…

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…

 • Zolang je God niet verlaat

  Gods liefde en genade doordringt Zijn managementwerk van 't eerste tot het laatste detail. I Of de mens Zijn goedhartige wil voelt of niet, onvermoei…

 • Loof Almachtige God met luide stemmen

  I Almachtige God van de laatste dagen, verschijnt in het oosten. Hij spreekt de waarheid om de mens te redden, Hij is de verschijning van de Redder. G…