314 Ik ben gehecht aan God

Couplet 1

Wanneer God me verlaat, wellen de tranen op in mijn ogen,

glimlacht Hij en zwaait Hij naar me.

Er is zo veel dat ik Hem wil zeggen,

maar in dit moment, ben ik sprakeloos.

Ik denk aan mijn tijden met God,

herinneringen vol vrolijkheid en gelach.

We mogen niet vergeten hoeveel God heeft gegeven om ons te redden.

Al Zijn oprechte lessen dragen hoop.

In mijn hart geprent, leiden deze mij voorwaarts.


Refrein

Wanneer ik aan Almachtige God denk,

voel ik zo’n zoetheid in mijn hart.

En hoe ik verlang, o, hoe ik verlang,

hoe ik verlang Hem opnieuw te ontmoeten!


Couplet 2

Als God me verlaat, wil ik Hem niet laten gaan.

Hij draait Zich om en zwaait naar me.

Ik wil Hem vragen bij me te blijven,

maar ik kan het niet en ik voel zo’n pijn in mijn hart.

Dag na dag drijven Zijn lessen me voorwaarts.

Standvastig in mijn hart, leiden ze me om Hem te volgen.

Elke dag zal ik Gods woorden ervaren,

en ik zal mijn plicht doen om Zijn liefde voor mij terug te betalen.


Refrein

Wanneer ik aan Almachtige God denk,

voel ik zo’n zoetheid in mijn hart.

En hoe ik verlang, o, hoe ik verlang,

hoe ik verlang Hem opnieuw te ontmoeten!

Vorige: 313 Waar u ook gaat, ik zal aan u gehecht zijn

Volgende: 315 Gods wegen kunnen niet doorgrond worden

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek