De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

298 Ik wil Gods vertrouweling zijn

1

O God! Mijn hart verlangt ernaar u te zien.

Hoewel ik uw gezicht niet kan zien,

bidt mijn hart en komt het de hele tijd nader tot u,

en word ik elke dag verlicht door uw woorden.

Ik weet dat uw woorden de waarheid zijn en zo kostbaar,

voor uw aangezicht leven is mijn grootste zegen.

Ik zie dat uw rechtvaardigheid en heiligheid zo beminnelijk zijn.

O God! Ik wil uw vertrouweling zijn.

2

O God! Alleen uw woorden kunnen me veranderen.

Uw woorden openbaren dat de mensheid zo diep verdorven,

arrogant en zelfgenoegzaam is, vol satanische gezindheden.

Wanneer ik uw rechtvaardigheid zie, buig ik me en aanbid ik u.

Het zijn uw oordeel en tuchtiging die me hebben gered.

Ik zal nooit meer naar satanische filosofieën leven.

Uw oordeel is een zegen, het is liefde.

Ik verwerf de waarheid en word vanuit de grond van mijn hart verliefd op u.

Refrein

O God! u bent het die me reinigt en redt,

ik die zo opstandig en verdorven ben.

Ik heb het geluk dat ik getuigenis kan afleggen en u heden kan dienen;

dit is uw geweldige genade en liefde.

Ik wil u oprecht liefhebben en uw vertrouweling zijn,

U eeuwig verheffen, getuigenis van u afleggen en u mijn hele leven dienen!

Vorige:Het leven is kostbaar

Volgende:Ik zal weer opstaan

Gerelateerde media

 • Hoe te zoeken naar Gods voetstappen

  I Gezien we zoeken naar Gods voetstappen, moeten we zoeken, zoeken naar Gods wil, zoeken naar Gods woorden en uitspraken, zoeken naar Gods woorden en …

 • De identiteit en positie van God Zelf

  I God is Hij die over alle dingen regeert, God is Hij die de leiding over alle dingen heeft. Hij heeft alles geschapen, heeft over alles de leiding, H…

 • Het leed van de verdorven mensheid

  I Wandelend door de tijd met God, wie weet dat God alles regeert, het lot van alles wat leeft, orkestrerend, alles begeleidend? Dit is de menselijke g…

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  I De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getu…