We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

22 Heel Gods volk looft Hem volledig

Snelheid

22 Heel Gods volk looft Hem volledig

Couplet 1

We zijn opgenomen voor God.

We wonen het rijkelijke maal bij, zo blij.

We genieten van Gods woorden en begrijpen de waarheid,

onze geest is bevrijd en voelt zo vrij.

Ons hart is zo vol van dank en lof.

We kunnen alleen maar zingen.

Het geluk in ons hart kan niet worden uitgedrukt.

Refrein

Loof en spring van plezier. God verdient eer en glorie.

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde.

Heel Gods volk looft Hem volledig.

Couplet 2

We genieten elke dag van Gods woord.

We beoefenen Gods woorden, betreden realiteit.

We ondergaan oordeel en zuivering,

en we leven een menselijke gelijkenis na.

Almachtige God heeft ons gered van Satans verdorvenheid.

We zijn nu waarlijk veranderd.

Alle glorie aan de almachtige God!

Refrein

Loof en spring van plezier. God verdient eer en glorie.

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde.

Heel Gods volk looft Hem volledig.

Couplet 3

Almachtige God heeft Satan verslagen,

heeft een groep mensen tot overwinnaars gemaakt,

vervolmaakt door beproeving en tegenspoed.

Zij zijn de overwinnaars voor Satan!

Gods rechtvaardige gezindheid wordt geopenbaard.

Allen die God weerstaan zullen te gronde gaan.

Almachtige God heeft Satan verslagen!

Refrein

Loof en spring van plezier. God verdient eer en glorie.

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde.

Heel Gods volk looft Hem volledig.

Brug

Zij die waarheid nastreven, winnen Gods redding.

Zij die waar geloof in God hebben, krijgen Zijn genade.

We loven Gods rechtvaardige gezindheid!

Onze lofzang reikt tot ver in de hemel!

Het werk van Almachtige God is echt wonderbaarlijk.

Gods woorden bereiken alles.

Alle mensen keren terug naar God,

loven Gods grote werk dat volbracht is!

Refrein

Loof en spring van plezier. God verdient eer en glorie.

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde.

Heel Gods volk looft Hem volledig.

--

Vorige:Samenkomen in Sion

Volgende:We komen samen in vreugde om God te loven

Gerelateerde media