254 Wij aanbidden u, vleesgeworden Almachtige God

1 In de laatste dagen is God vleesgeworden om de waarheid uit te drukken en de mens te oordelen en te zuiveren. Als een scherp zwaard doorboren Zijn woorden ons hart en onze geest, en tonen ons de waarheid van de diepe verdorvenheid van de mens, veroorzaakt door Satan. We zijn van nature arrogant, verwaand, listig, bedriegelijk, egoïstisch en hebzuchtig. Ons geweten, ons verstand en onze waardigheid zijn verloren geraakt, we ontberen elke vorm van menselijke gelijkenis. Overspoeld met wroeging buigen we ons diep terneder en belijden we onze zonden en tonen berouw aan God. Almachtige God, uw woorden overwinnen en zuiveren ons. Door de waarheid te begrijpen werpen we onze satanische gezindheid van ons af. Wij danken u voor uw liefde! U redt ons van Satans invloed: wij aanbidden u!

2 De geïncarneerde God heeft ontzaglijk veel schande geleden om de mens te redden. In stilte doorstond Hij vervolging en ontbering, veel geschamper en laster. Verborgen en nederig bewatert, voedt en leidt Hij persoonlijk Zijn volk. Hij was zeer bekommerd en bezorgd over onze groei in het leven. Geduldig gedoogt Hij onze opstandigheid en Hij doet Zijn uiterste best om ons te redden. Gods liefde en rechtvaardige gezindheid hebben wortel geschoten in ons hart. Almachtige God, uw verborgenheid en nederigheid zijn zo liefelijk! Uw woorden zijn ons leven geworden; dank u voor uw liefde! Geïncarneerde Almachtige God, wij loven en aanbidden u!

3 Gods almacht en wijsheid overstijgen de hemel en kunnen door niemand worden doorgrond. Hij gebruikt de grote rode draak om te dienen als contrast voor Zijn vervolmaking van Zijn volk. Pas na tegenslag, vervolging en pijn, aanschouwen we het ware gezicht van de koning der demonen. We verafschuwen de duivelse CCP; we zullen God trouw zijn tot in de dood en van Hem getuigen. In deze kwade tijd zijn we er zeker van dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Wij volgen in het voetspoor van het Lam en voor eeuwig zullen we getuigen van Gods rechtvaardige en heilige gezindheid. Almachtige God, uw werk is wijs, almachtig en zo wonderbaarlijk. U hebt een groep overwinnaars gemaakt, u hebt Satan verslagen en glorie verkregen. U bent de waarheid, de weg en het leven, en wij zullen u eeuwig prijzen!

Vorige: 253 God heeft zo lang gewacht

Volgende: 255 Ik ben vastbesloten om God lief te hebben

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek