De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

26 Dank en lof aan Almachtige God

Snelheid

26 Dank en lof aan Almachtige God

We hebben Gods stem gehoord, nu staan we voor Zijn troon.

We eten, drinken en genieten van Gods woord. We begrijpen de waarheden die God heeft gesproken.

Rituelen van religie, afgeworpen, al die boeien.

Niet beperkt door regels, onze harten bevrijd. En wij zijn

zo gelukkig als maar kan, levend in Gods woorden,

zo gelukkig als maar kan, levend in Gods woorden.

Dank en lof aan Almachtige God,

die de waarheid uit om de mensheid te redden.

Dank en lof aan Almachtige God,

we hebben een pad te veranderen,

en ons vage geloof wordt helder.

We zingen lof, oh.

We volgen God van nabij, we accepteren koninkrijk training.

Gods oordelen zijn als een zwaard,

ze onthullen gedachtes die we hebben.

Arrogantie, egoïsme en valsheid worden alle geopenbaard.

Alleen dan kan ik mijn verdorven waarheid zien. Er is geen plaats om te verbergen, ik val neer voor God.

dank en lof (oh, dank aan God) aan Almachtige God,

die de waarheid uit naar de hele mensheid.

Dank en lof aan Almachtige God!

We staan oog in oog met God

en we verheugen ons Zijn glorieuze aangezicht te zien.

Dank en lof (dank en lof) aan Almachtige God.

God bent heilig, God bent rechtvaardig, oh.

Ik verlang om te leven in waarheid (in waarheid),

het vlees te verzaken, herboren te worden (herboren te worden),

uw hart gerust te stellen.

Dank en lof aan Almachtige God,

uw oordeel heeft me waarlijk gered.

Dank en lof aan Almachtige God,

mijn gezindheid wordt gezuiverd.

Door u ben ik gezegend, oh, ik ben gezegend.

Vorige:Gods woorden creëren wonderen

Volgende:O Almachtige God, u bent zo glorierijk

Gerelateerde media

 • Ben je bereid iemand te zijn die getuigenis geeft voor God?

  I Wanneer de drie fases van werk tot een einde komen, wordt er een groep gemaakt van hen die getuigenis zullen geven voor God. Deze mensen zullen God …

 • God zorgt stil voor iedereen

  I God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze no…

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …

 • Het effect van een waarachtig gebed

  I Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindhei…