We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

23 We komen samen in vreugde om God te loven

Intro

Loof en wees vreugdevol! God is zegevierend teruggekeerd!

Het is onze plicht om te getuigen van God en om God te loven.

Couplet 1

We komen samen in vreugde om God te prijzen, en we zijn zo gelukkig.

We volgen Gods voetstappen en wonen het feestmaal bij.

We loven God in het vlees omdat Hij een nieuw tijdperk begint.

God Zelf werkt en spreekt onder ons,

Hij oordeelt al ons onrecht en onthult al onze verdorvenheid.

Oog in oog aanschouwen we Gods verschijning.

Zijn gezindheid is genadig, majestueus en rechtvaardig.

Loof en wees vreugdevol! God is zegevierend teruggekeerd!

Couplet 2

We eten en drinken Gods woorden, bidden tot God,

en we hebben kracht in ons hart.

Door de waarheid te begrijpen,

hebben we een weg om te volgen en worden we verlicht in ons hart.

We leven de waarheid om God te behagen en ons hart is vredig.

We ondergaan Gods oordeel en Hij reinigt onze verdorvenheid.

So beminnelijk, Zijn rechtvaardige gezindheid.

We hebben Gods ware liefde geproefd en Zijn grote redding verkregen.

We zijn gezegend wanneer we Hem loven en getuigenis voor Hem geven.

Loof en wees vreugdevol! God is zegevierend teruggekeerd!

Couplet 3

God heeft Satan verslagen en heeft een groep van overwinnaars gemaakt.

De grote rode draak is grondig vernederd en overwonnen.

Gods daden zijn volledig onthuld aan de mensheid.

We zien God zo wijs en almachtig.

Met Zijn redding, toont God de mens zo’n genade.

Volledig overtuigd, buigen we van ganse harte in verering.

Wij geschapen wezens zullen tot in de eeuwigheid van Hem houden

en ons voor altijd aan Hem onderwerpen.

Loof en wees vreugdevol! God is zegevierend teruggekeerd!

Loof en wees vreugdevol! God is zegevierend teruggekeerd!

Vorige:Heel Gods volk looft Hem volledig

Volgende:Het koninkrijk

Gerelateerde media