847 Gods essentie is heilig

Vers 1

Er is geen bedrog in God, er is geen valsheid.

Er is alleen oprechtheid en trouw.

De mens kan niet één spoor van Satans verdorven aard zien.

Zijn kwaad is niet geopenbaard in God.


Refrein

Gods essentie is heilig.

Hij heeft de verdorvenheid van de mens niet.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niets zoals de verdorven gezindheid van de mens.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niet zo’n verdorven essentie als Satan.

Gods essentie is heilig, God is heilig.


Vers 2

Alles wat God doet wordt gedaan om te zorgen voor de mens.

Alles wat Hij onthult, is heel nuttig en voordelig.

Het is vol leven, het geeft de mens een weg,

een weg om te volgen, een richting om te nemen.


Refrein

Gods essentie is heilig.

Hij heeft de verdorvenheid van de mens niet.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niets zoals de verdorven gezindheid van de mens.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niet zo’n verdorven essentie als Satan.

Gods essentie is heilig, God is heilig.


Brug

Ken Gods heilige essentie.

Er is geen verdorven gezindheid in God.

Ken Gods heilige essentie.

Gods essentie is geheel positief.

Zijn werk aan de mens toont het.

Want alles wat Zijn werk brengt, is positief.

Ken Gods heilige essentie.

Ken het van deze twee aspecten.


Refrein

Gods essentie is heilig.

Hij heeft de verdorvenheid van de mens niet.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niets zoals de verdorven gezindheid van de mens.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niet zo’n verdorven essentie als Satan.

Gods essentie is heilig, God is heilig.


Outro

God onthult geen verdorvenheid, God onthult Zijn essentie.

God onthult geen verdorvenheid, God onthult Zijn essentie.

Zijn eigen essentie in Zijn werk is alles wat nodig is

om te weten dat God Zelf heilig is.


Naar ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 846 God zorgt stil voor iedereen

Volgende: 848 Gods genade jegens de mensheid is nooit opgehouden

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek