We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

847 Gods essentie is heilig

Snelheid

847 Gods essentie is heilig

Vers 1

Er is geen bedrog in God, er is geen valsheid.

Er is alleen oprechtheid en trouw.

De mens kan niet één spoor van Satans verdorven aard zien.

Zijn kwaad is niet geopenbaard in God.

Refrein

Gods essentie is heilig.

Hij heeft de verdorvenheid van de mens niet.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niets zoals de verdorven gezindheid van de mens.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niet zo’n verdorven essentie als Satan.

Gods essentie is heilig, God is heilig.

Vers 2

Alles wat God doet wordt gedaan om te zorgen voor de mens.

Alles wat Hij onthult, is heel nuttig en voordelig.

Het is vol leven, het geeft de mens een weg,

een weg om te volgen, een richting om te nemen.

Refrein

Gods essentie is heilig.

Hij heeft de verdorvenheid van de mens niet.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niets zoals de verdorven gezindheid van de mens.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niet zo’n verdorven essentie als Satan.

Gods essentie is heilig, God is heilig.

Brug

Ken Gods heilige essentie.

Er is geen verdorven gezindheid in God.

Ken Gods heilige essentie.

Gods essentie is geheel positief.

Zijn werk aan de mens toont het.

Want alles wat Zijn werk brengt, is positief.

Ken Gods heilige essentie.

Ken het van deze twee aspecten.

Refrein

Gods essentie is heilig.

Hij heeft de verdorvenheid van de mens niet.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niets zoals de verdorven gezindheid van de mens.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niet zo’n verdorven essentie als Satan.

Gods essentie is heilig, God is heilig.

Outro

God onthult geen verdorvenheid, God onthult Zijn essentie.

God onthult geen verdorvenheid, God onthult Zijn essentie.

Zijn eigen essentie in Zijn werk is alles wat nodig is

om te weten dat God Zelf heilig is.

Naar ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God zorgt stil voor iedereen

Volgende:Gods genade jegens de mensheid is nooit opgehouden

Gerelateerde media

 • God hoopt voor het ware geloof van de mens

  God heeft altijd een strenge standaard voor de mens. Als je loyaliteit komt met voorwaarden, wil Hij je zogenaamde geloof echt niet.

 • Leef naar Gods woorden om je gezindheid te veranderen

  I Je moet eerst de problemen in jezelf oplossen door op God te vertrouwen. Maak een eind aan je ontaarde gezindheid, begrijp je eigen toestand echt. I…

 • God zorgt stil voor iedereen

  God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

 • Schenk aandacht aan het lot van de mens

  I God dringt er bij mensen van alle etniciteiten, landen en industrieën op aan: Luister naar Gods stem en zie Zijn werk; schenk aandacht aan het lot v…