De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

847 Gods essentie is heilig

Couplet 1

Er is geen bedrog in God, er is geen valsheid.

Er is alleen oprechtheid en trouw.

De mens kan niet één spoor van Satans verdorven aard zien.

Zijn kwaad is niet geopenbaard in God.

Refrein

Gods essentie is heilig.

Hij heeft de verdorvenheid van de mens niet.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niets zoals de verdorven gezindheid van de mens.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niet zo'n verdorven essentie als Satan.

Gods essentie is heilig, God is heilig.

Couplet 2

Alles wat God doet is voorzien, alles om voor de mens te voorzien.

Alles wat Hij onthult, is heel nuttig en voordelig.

Het is vol leven, het geeft de mens een weg,

een weg om te volgen, een richting om te nemen.

Refrein

Gods essentie is heilig.

Hij heeft de verdorvenheid van de mens niet.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niets zoals de verdorven gezindheid van de mens.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niet zo'n verdorven essentie als Satan.

Gods essentie is heilig, God is heilig.

Brug

Ken Gods heilige essentie.

Er is geen verdorven gezindheid in God.

Ken Gods heilige essentie.

Gods essentie is geheel positief.

Zijn werk aan de mens toont het.

Want alles wat Zijn werk brengt, is positief.

Ken Gods heilige essentie.

Ken het van deze twee aspecten.

Refrein

Gods essentie is heilig.

Hij heeft de verdorvenheid van de mens niet.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niets zoals de verdorven gezindheid van de mens.

Gods essentie is heilig.

Hij heeft niet zo'n verdorven essentie als Satan.

Gods essentie is heilig, God is heilig.

Outro

God onthult geen verdorvenheid, God onthult Zijn essentie.

God onthult geen verdorvenheid, God onthult Zijn essentie.

Zijn eigen essentie in Zijn werk is alles wat nodig is

om te weten dat God Zelf heilig is.

Naar ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God zorgt stil voor iedereen

Volgende:Gods genade jegens de mensheid is nooit opgehouden

Gerelateerde media