We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

160 Gods houding tegenover de mens

Snelheid

160 Gods houding tegenover de mens

Couplet 1

Als slechte daden van de mens God beledigen,

zal Hij Zijn toorn over hen brengen,

tenzij ze echt spijt betonen voor Hem.

Wanneer mensen zich blijven verzetten tegen God,

zal Zijn woede tot ze vernietigd zijn nooit bedaren.

Dit is Gods, dit is Gods gezindheid.

Refrein

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God.

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God. Oh...

Couplet 2

Als God één persoon voortdurend blijft onderwerpen aan Zijn toorn,

verzet het hart van deze persoon zich tegen God,

omdat hij nooit echt berouw heeft getoond,

of zijn hoofd boog voor God, of waar geloof had.

Hij heeft Gods genade en verdraagzaamheid nooit verkregen.

Refrein

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God.

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God. Oh...

Couplet 3

Als iemand Gods zorg vaak krijgt en Zijn genade

en verdraagzaamheid ontvangt,

dan heeft die zonder twijfel waar geloof in God in zijn hart.

En zijn hart verzet zich niet tegen God.

Hij voelt waar berouw voor Hem.

Zelfs als Gods discipline op deze persoon neerdaalt,

zal Zijn woede – zal Zijn woede dat niet doen.

Refrein

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God.

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God. Oh...

Naar ‘God Zelf, de unieke II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De hele schepping moet onder Gods heerschappij komen

Volgende:Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan

Gerelateerde media

 • God lijdt erg om de mens te redden

  I Lang geleden kwam God naar de menselijke wereld, doorstond hetzelfde lijden als de mens. Hij heeft vele jaren met de mens geleefd, niemand ontdekte …

 • Gods liefde is het echtst

  I Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding. Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid. Nu komen jullie oog in oog met …

 • Zij, die het woord van God koesteren, zijn gezegend

  I Zij, die accepteren dat God toekijkt zijn zij die kennis van God nastreven. Zij accepteren graag Gods woorden. Ze zullen Gods erfenis en zegeningen …

 • Het resultaat bereikt door God te kennen

  Op een dag, voel je dat de Schepper geen raadsel meer is, Hij is nooit verborgen geweest, Hij verborg Zijn gezicht nooit voor jou; Hij staat helemaal niet ver van je af;