940 Je moet Gods wil zoeken als ziekte toeslaat

1 Hoe moeten mensen het lijden van ziekte ervaren? Ze zouden voor God moeten komen om te bidden en te proberen Gods bedoelingen te voelen, terwijl ze tegelijkertijd inspecteren welke overtredingen ze hebben begaan en welke verdorvenheden ze nog niet hebben opgelost. Het is onaanvaardbaar dat het vlees niet lijdt. Mensen moet gehard worden door het lijden zodat ze niet losbandig worden en in staat zijn altijd voor God te leven. Als het hart van mensen pijn lijdt dan zullen ze altijd bidden en zichzelf inspecteren om te zien of ze iets fout hebben gedaan of God op een of andere manier hebben beledigd. Dit is goed voor hen. Het is zeker geen toeval dat de beproeving van groot lijden op mensen kan neerdalen.

2 Of mensen nu ziek zijn of gezond, Gods wil is aan het werk. Als ze ziek zijn en Gods wil niet kennen, weten ze niet hoe ze moeten praktiseren. Ze denken dat dit het gevolg is van hun dwaasheid. Waarom zijn ze zich er niet van bewust dat Gods goede bedoelingen hier in het spel zijn? Als je aan een zware ziekte lijdt, waardoor je denkt dat je beter af zou zijn als je dood was, gebeurt dat niet zomaar. Begeleidt de Heilige Geest tijdens de periode van Gods redding van de mensheid het leven van de mensen alleen door hen te verlichten en het licht op hen te laten schijnen? God beproeft en loutert de mensen ook. Alleen door veel te lijden kunnen ze gezuiverd worden en alleen dan kan hun levensgezindheid worden veranderd.

3 Hoe onderwerpt God mensen aan beproevingen? Hij loutert ze door lijden. Beproevingen betekent lijden, en steeds als er beproevingen zijn, worden ze door lijden vergezeld. Als er geen beproevingen waren, hoe zouden mensen dan lijden? En als ze niet zouden lijden, hoe zouden ze dan kunnen veranderen? Mensen die beproevingen ondergaan, moeten lijden. Daarna kunnen ze het werk van de Heilige Geest krijgen. Mensen zijn diep verdorven en als ze niet lijden, vergeten ze hun plaats in het universum. Als ze niet lijden, dragen ze God niet in hun hart. Alleen maar communiceren over de waarheid is geen oplossing voor de verdorven gezindheid van de mensen. Dit moet worden bereikt door beproevingen en loutering.

Naar ‘Je moet alles bekijken vanuit het perspectief van de waarheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 939 Zoek de waarheid om je moeilijkheden op te lossen

Volgende: 941 Zoek de waarheid in alles om vooruitgang te kunnen boeken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek