We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

970 Het is bijzonder betekenisvol snoeien en behandelen te ervaren

1 Sommige mensen worden passief nadat ze zijn gesnoeid en onder handen zijn genomen. Ze verliezen energie in het uitvoeren van hun plicht en verliezen zo uiteindelijk hun trouw. Waarom is dit zo? Het komt gedeeltelijk omdat ze zich niet voldoende bewust zijn van de essentie van hun handelingen, wat leidt tot een gebrek aan ontvankelijkheid ten opzichte van worden gesnoeid en onder handen worden genomen. Dit wordt bepaald door hun arrogante en verwaande natuur, en door hun natuur die de waarheid niet liefheeft. Het komt gedeeltelijk ook omdat ze de betekenis van het worden gesnoeid en het onder handen worden genomen niet hebben begrepen en geloven dat het hun uitkomst bepaalt. Als gevolg daarvan geloven mensen dat als ze hun familie opgeven, zich uitputten voor God en Hem enigszins trouw zijn, ze niet onder handen genomen of gesnoeid zouden moeten worden. Als ze toch onder handen worden genomen, dan is dat niet de liefde en rechtvaardigheid van God.

2 Waarom aanvaarden ze niet dat ze worden gesnoeid en onder handen worden genomen? Het is allemaal omdat mensen te arrogant, verwaand en zelfingenomen zijn, en omdat ze de waarheid niet liefhebben; het is omdat ze bovenmatig bedrieglijk zijn – ze willen geen ontberingen doorstaan, maar willen de zegeningen alleen op de makkelijke manier verkrijgen. Mensen zijn zich in de verste verte niet bewust van Gods rechtvaardige gezindheid. Het is niet dat God niets rechtvaardigs heeft gedaan; het is gewoon dat mensen nooit geloven dat alles wat God doet rechtvaardig is. In de ogen van de mensen is het zo, dat wanneer het werk van God niet overeenstemt met de wil van de mens, of wanneer het niet overeenkomt met wat zij verwachten, dat Hij wel onrechtvaardig moet zijn. Mensen realiseren zich nooit dat hun daden niet in overeenstemming zijn met de waarheid en dat zij God tegenwerken. Als God mensen nooit berispte, ze nooit behandelde of snoeide vanwege hun overtredingen, maar ze in plaats daarvan met Hem liet eten en plezier hebben, zouden mensen nooit over God klagen en Hem onrechtvaardig vinden. Mensen zijn hypocriet genoeg om te beweren dat Hij inderdaad zeer rechtvaardig is.

3 In de ogen van de mensen is het zo, dat wanneer het werk van God niet overeenstemt met de wil van de mens, of wanneer het niet overeenkomt met wat zij verwachten, dat Hij wel onrechtvaardig moet zijn. Mensen realiseren zich nooit dat hun daden niet in overeenstemming zijn met de waarheid en dat zij God tegenwerken. Kennen zulke mensen God? Kunnen hun gedachten helemaal op Hem afgestemd zijn? Hoe kunnen zulke mensen ervoor zorgen dat God ophoudt Zich zorgen te maken? Mensen hebben geen flauw vermoeden, dat wanneer God hen oordeelt, snoeit en de mensheid behandelt, Hij probeert hun levensgezindheid te zuiveren en te transformeren, zodat ze erin slagen zich aan God te onderwerpen en God lief te hebben. Mensen geloven gewoonweg niet dat God rechtvaardig is. Zodra God maar in het minst verwijtend wordt, of mensen behandelt, worden ze negatief en zwak en beginnen ze over Hem te klagen. Als jullie zo doorgaan, worden jullie niet gezuiverd en vervolmaakt.

Naar ‘Wat het betekent dat God de uitkomst van mensen bepaalt op basis van hun prestatie’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Hoe het oordeel van Gods woorden te aanvaarden

Volgende:Hoe de waarheid te aanvaarden

Gerelateerde media