De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

684 Het pad van geloof in God is het pad van liefde voor Hem

Snelheid

684 Het pad van geloof in God is het pad van liefde voor Hem

Het pad van geloof in God is het pad van liefde voor Hem.

Als je gelooft in Hem, moet je Hem liefhebben.

I

Van God houden betekent niet enkel Gods liefde vergoeden,

of Hem liefhebben met geweten, maar pure liefde voor God.

Geweten wekt geen liefde voor God.

Wanneer je Zijn liefde voelt, wordt je ziel geraakt door God,

en zal je geweten zijn rol spelen.

Oprechte liefde voor God komt diep uit het hart.

Het is liefde die bouwt op de echte kennis van de mens over God.

II

Wanneer de ziel van de mens beroerd is door God,

wanneer kennis in het hart verworven is,

kunnen ze God liefhebben in geweten nadat de ervaring verworven is.

Houden van God met je geweten is niet verkeerd, maar het is lage liefde,

het doet gewoon recht aan Gods gratie,

maar leidt niet tot het binnengaan van het leven.

Oprechte liefde voor God komt diep uit het hart.

Het is liefde die bouwt op de echte kennis van de mens over God.

III

Wanneer mensen het werk van de Geest krijgen,

wanneer ze Gods liefde zien en proeven,

wanneer ze kennis hebben van God, kan Hij echt geliefd worden.

Wanneer ze zien dat God zo waardig is aan de liefde van de mens,

ziend hoe liefdevol Hij is, kunnen ze God echt liefhebben.

Oprechte liefde voor God komt diep uit het hart.

Het is liefde die bouwt op de echte kennis van de mens over God.

IV

Zij die God niet begrijpen,

kunnen enkel van God houden gebaseerd op hun noties en voorkeuren;

geen ware liefde, uit het hart.

Zodra iemand God begrijpt, is zijn hart naar God gekeerd.

De liefde in zijn hart, is echt, spontaan.

Alleen zo iemand is één met God in zijn hart.

Oprechte liefde voor God komt diep uit het hart.

Het is liefde die bouwt op de echte kennis van de mens over God.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Alleen door pijnlijke beproevingen kan je Gods liefelijkheid kennen

Volgende:Hoe je God moet liefhebben tijdens de loutering

Gerelateerde media

 • Al Gods mensen van alle naties uiten hun gevoelens tezamen

  I Kijk naar Gods koninkrijk, waar God heerst over allen. Van toen de schepping startte tot aan vandaag de dag, doorstaan de zoons van God, onder Zijn …

 • Hoe toetreden tot waar gebed

  I Tijdens gebed moet je hart in vrede zijn voor God, en je hart moet oprecht zijn. Communiceer echt wanneer jij bidt tot God. Bedrieg God niet met moo…

 • Lied van de overwinnaars

  I Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God be…

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  I Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Pl…