715 Alleen door ontberingen en beproevingen kan je God waarlijk liefhebben

Vers 1

Hoeveel heb je God lief vandaag?

Hoeveel weet je van wat Hij in je heeft gedaan?

Leer deze dingen.

Wanneer God op aarde komt,

is al wat Hij de mens heeft getoond

en in hem heeft gedaan,

opdat de mens van Hem zal houden

en Hem echt zal kennen.

Het feit dat de mens in staat is

om te lijden voor God en zover te komen

is vanwege Gods liefde, vanwege Gods redding

en ook vanwege het oordeel en het werk van tuchtiging

dat Hij heeft uitgevoerd in de mens.


Refrein

Als je zonder Gods oordeel,

beproevingen en tuchtiging bent,

en als God je niet heeft laten lijden,

dan houd je niet waarlijk van God.

Hoe groter Gods werk in de mens,

en het lijden van de mens,

hoe meer je ziet hoe betekenisvol Gods werk is,

en hoe meer de mens God lief kan hebben.

Hoe leer je van God te houden

zonder loutering en beproevingen?

Met slechts Gods genade, liefde en gratie

zou je dan echt kunnen houden van God?


Vers 2

Aan de ene kant leert de mens tijdens Gods beproevingen

zijn eigen tekortkomingen kennen.

Hij ziet dat hij onbetekenend, verachtelijk en laag is,

dat hij niets heeft en niets is.

Aan de andere kant maakt God

wanneer Hij deze beproevingen brengt

omgevingen voor de mens,

zodat de mens Zijn liefelijkheid kan ervaren.


Brug

Hoewel de pijn erg is, soms zelfs ondraaglijk,

zelfs tot aan verpletterend verdriet,

ziet de mens hoe liefdevol Gods werk in hem is.

Alleen op deze basis ontstaat

er in de mens ware liefde voor God.


Refrein

Als je zonder Gods oordeel,

beproevingen en tuchtiging bent,

en als God je niet heeft laten lijden,

dan houd je niet waarlijk van God.

Hoe groter Gods werk in de mens,

en het lijden van de mens,

hoe meer je ziet hoe betekenisvol Gods werk is,

en hoe meer de mens God lief kan hebben.

Hoe leer je van God te houden

zonder loutering en beproevingen?

Met slechts Gods genade, liefde en gratie

zou je dan echt kunnen houden van God?


Naar ‘Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 714 Het werk dat God in jullie doet is zo kostbaar

Volgende: 717 God hoopt dat mensen naar het pad van licht worden gebracht

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek