De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

779 Jullie zouden Gods wil moeten begrijpen

1 Wat jullie deze dag hebben geërfd, overstijgt alles van eerdere apostelen en profeten en is zelfs geweldiger dan dat van Mozes en Petrus. Zegeningen ontvang je niet in een of twee dagen. Ze moeten via veel opoffering verdiend worden. Dat wil zeggen: jullie moeten een gelouterde liefde hebben, een groot geloof en de vele waarheden, waarvan God wil dat jullie je ze toe-eigenen. Bovendien moeten jullie gericht zijn op gerechtigheid, je nooit laten ontmoedigen of zwichten en een constante en onverminderde liefde voor God hebben. Vastberadenheid wordt van jullie verlangd, evenals verandering in de gezindheid van jullie leven. Jullie moeten genezen van jullie verdorvenheid en alle orkestratie van God zonder klachten accepteren en zelfs gehoorzaam zijn tot in de dood. Dit is wat jullie zouden moeten bereiken. Dit is het uiteindelijke doel van Gods werk en de eisen die God aan deze groep mensen stelt.

2 Naar wat Hij jullie geeft, moet Hij in ruil ook van jullie vragen en een passend beroep op jullie doen. Hieruit kan worden geconcludeerd waarom God telkens hoge normen en strikte eisen hanteert in Zijn werk. Hierom zouden jullie vol moeten zijn van geloof in God. Samengevat is al het werk van God voor jullie eigen bestwil, zodat jullie waardig zijn om Zijn erfenis te ontvangen. Dit is niet zozeer voor Gods eigen glorie maar voor jullie eigen redding en voor de vervolmaking van deze in het onreine land zwaar geteisterde groep mensen. Jullie moeten de wil van God begrijpen. En daarom doe ik een dringende oproep aan de vele onwetende mensen zonder inzicht en verstand: beproef God niet en biedt geen weerstand meer.

3 God heeft al het lijden al te verduren gehad dat de mens nooit heeft hoeven te verduren en lang geleden werd Hij in plaats van de mens vernederd. Wat kunnen jullie nog meer niet uit jullie hoofd zetten? Wat kan belangrijker zijn dan de wil van God? Wat kan boven Gods liefde uitsteken? Het is voor God al dubbel zo zwaar om Zijn werk in dit onreine land uit te voeren. Als de mens willens en wetens zondigt, zal het werk van God verlengd moeten worden. God is niet gebonden aan tijd. Zijn werk en glorie staan voorop. Hoelang het ook duurt, Hij zal daarom kosten noch moeite sparen als het Zijn werk betreft. Dit is de eigenlijke gezindheid van God: Hij zal niet rusten voordat Zijn werk is voltooid.

Naar ‘Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Hoe in je geloof van God te getuigen

Volgende:De getuigenis die de mens zou moeten afleggen

Gerelateerde media

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

 • De liefde van mensen wordt alleen zuiver bij het ondergaan van loutering

  I Tijdens zijn leven, onderging Petrus honderden pijnlijke testen. Die loutering was de basis van zijn hoogste liefde voor God. Het was de belangrijks…

 • Gods woorden beoefenen en God tevreden stellen komen eerst

  I Wat jullie vandaag geacht worden te bereiken zijn geen toegevoegde eisen, maar de plicht van de mens, die gedaan moet worden door alle mensen. Als j…

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.