De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Getuigenis geven voor God is de plicht van de mens

Snelheid

Getuigenis geven voor God is de plicht van de mens

I

God schenkt je leven, het is een geschenk dat je van Hem ontvangt.

En dus is het jouw plicht om getuigenis te geven voor Hem.

God geeft jou Zijn glorie, de Israëlieten hadden Zijn leven niet.

En dus moet jij je leven en jeugd aan Hem wijden.

Je hebt Gods glorie, dus moet jij getuigenis geven voor God.

Dat is voorbestemd.

II

Het is jouw geluk dat aan jou Gods glorie gegeven is.

En dus is het jouw plicht om over Zijn glorie te getuigen.

Als je alleen in God gelooft om zegeningen te krijgen,

zal Zijn werk niet betekenisvol zijn, en zal jij je plicht niet vervullen.

Je hebt Gods glorie, dus moet jij getuigenis geven voor God.

Dat is voorbestemd.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Jobs houding jegens Gods zegeningen

Volgende:Het werk en de uiting van Christus bepalen Zijn wezen

Gerelateerde media