De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

180 De mensheid en God delen in de gelukzaligheid van eendracht

1 Ik ben begonnen aan mijn werk in het universum. Plotseling ontwaken de mensen van het universum en bewegen rondom een kern, die mijn werk is. Ja, wanneer ik in hen ‘reis’, ontsnappen ze allemaal aan de gebondenheid van Satan en worden ze niet gekweld door Satans verdrukking. Door de komst van mijn dag worden mensen vervuld van geluk en verdwijnt het verdriet uit hun hart. De wolken van verdriet veranderen in zuurstof in de lucht en zweven daar rond. Op dat moment geniet ik van het geluk van het samenzijn met de mens.

2 De daden van de mens geven me iets om van te genieten en daardoor voel ik me niet langer gegriefd. Bij de komst van mijn dag vinden de levende dingen op aarde de wortel terug van hun bestaan. Alle dingen op aarde komen weer tot leven en aanvaarden mij als de grond van hun bestaan, want ik laat alle dingen schitteren van leven en zorg er tevens voor dat ze weer in stilte verdwijnen. Daarom wacht alles wat er is op de bevelen uit mijn mond en vinden ze behagen in wat ik doe en zeg. Van alle dingen ben ik de Allerhoogste – en toch leef ik ook onder alle mensen en maak ik gebruik van hun daden als manifestaties van mijn schepping van hemel en aarde. Als mensen veel lof geven voor mijn aangezicht, word ik verhoogd onder alle dingen, waardoor de bloemen op aarde mooier worden onder de hete zon. Het gras wordt groener en de wolken aan de hemel lijken blauwer.

3 Als mijn stem klinkt rennen de mensen heen en weer. De gezichten van de mensen in mijn koninkrijk zijn vandaag vervuld van vreugde en hun leven floreert. Ik werk onder al mijn uitverkoren mensen en laat niet toe dat mijn werk wordt bezoedeld met menselijke ideeën, want ik verricht persoonlijk mijn eigen werk. De hemelen en de aarde en alles wat er is verandert en wordt vernieuwd, als ik werk. En wanneer ik mijn werk voltooi, is de mens volledig vernieuwd en leeft hij niet langer in angst om wat ik vraag. Want de geluiden van geluk kunnen over de hele aarde worden gehoord en ik maak van die gelegenheid gebruik om de mens de zegeningen te schenken die ik hem geef.

Naar ‘Hoofdstuk 33’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De geboden van het nieuwe tijdperk

Volgende:Elke natie vereert Almachtige God

Gerelateerde media

 • Getuigenis van het leven

  I Op een dag word ik misschien gevangen om getuigenis te geven, getuigenis te geven voor God. Ik weet in mijn hart dat dit lijden is omwille van recht…

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

 • Het effect van een waarachtig gebed

  I Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindhei…

 • O mijn dierbare, wacht op me alstublieft

  I Boven de bomen klimt vredig de maan. Zoals mijn dierbare, bevallig en mooi. O mijn liefste, waar bent U? Mijn tranen rollen. Hoort U me huilen? U be…