180 De mensheid en God delen in de gelukzaligheid van eendracht

Vers 1

God is begonnen aan Zijn werk in het universum.

Mensen ontwaken en bewegen allen rond Zijn werk.

Wanneer God in hen ‘reist’, ontsnappen ze aan Satan,

aan zijn ketenen van kwelling, nu zijn ze voor altijd vrij.


Vers 2

Wanneer Gods dag komt zijn alle mensen vrolijk,

de droefheid in hun hart is nu voor altijd weg.

Wolken van verdriet verdwijnen

en frisse lucht stroomt vrijuit.

In ’t samenzijn van God en mens is er vreugd in overvloed.


Refrein

Als alle mensen God prijzen,

wordt Hij verhoogd in alle dingen.

De hemel lijkt blauwer,

het gras lijkt groener, bloesem bloeit.

Alles op de aarde wordt zo schitterend.


Vers 3

Van de daden van de mens kan God nu genieten,

daardoor voelt God zich niet langer bedroefd.

Met de komst van Gods dag

krijgt het leven op aarde zijn wortels terug.

Vers 4

Alle dingen op aarde herleven weer,

nemen God als de bron van hun bestaan.

Want Hij zorgt dat dingen stralen van leven,

en zo zorgt God ook dat ze stilletjes verdwijnen.


Refrein

Als alle mensen God prijzen,

wordt Hij verhoogd in alle dingen.

De hemel lijkt blauwer,

het gras lijkt groener, bloesem bloeit.

Alles op de aarde wordt zo schitterend.


Vers 5

Alle dingen wachten op bevelen uit Gods mond,

allen zijn blij met wat Hij zegt en doet.

Hij is de Allerhoogste, toch leeft Hij ook met de mens.

Hun daden geven uiting aan Gods schepping van

de hemel en de aarde.


Refrein

Als alle mensen God prijzen,

wordt Hij verhoogd in alle dingen.

De hemel lijkt blauwer,

het gras lijkt groener, bloesem bloeit.

Alles op de aarde wordt zo schitterend.


Brug

De mens doet zoals Zijn stem zegt.

De mensen in Zijn koninkrijk zijn gevuld met vreugd,

hun leven groeit.

God doet werk onder de uitverkorenen,

Zijn werk kan niet worden bezoedeld met noties van de mens,

want God doet Zijn eigen werk.


Vers 6

Wanneer God Zijn werk doet,

wordt alles veranderd en vernieuwd.

Wanneer Gods werk voltooid is, is de mens hersteld,

niet angstig meer door wat God vraagt.

Het land is gezegend met vreugd!


Refrein

Als alle mensen God prijzen,

wordt Hij verhoogd in alle dingen.

De hemel lijkt blauwer,

het gras lijkt groener, bloesem bloeit.

Alles op de aarde wordt zo schitterend.


Outro

Als het land is gevuld met vreugd’

zal God de kans grijpen om de mensheid te zegenen.


Naar ‘Hoofdstuk 33’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 179 De geboden van het nieuwe tijdperk

Volgende: 181 Elke natie vereert Almachtige God

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek