De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

178 Er wordt getuigd van de naam van Almachtige God in alle naties van de wereld

Couplet 1

Sinds er getuigd is van

de Koning van het koninkrijk, Almachtige God,

strekt het bereik van Gods managementplan

zich uit over het hele universum.

Er is getuigd van Gods verschijning,

niet alleen in China, maar in alle landen.

Ze roepen Zijn heilige naam,

zoeken hoe dan ook communicatie met God,

Voor-refrein

begrijpen de wil van God, dienen samen in de kerk.

De Heilige Geest werkt op wonderlijke wijze.

Refrein

Almachtige God, de Koning van het koninkrijk,

er is van Hem getuigd.

Waarlijk, er is getuigd van de naam

van Almachtige God in alle naties en landen.

Couplet 2

De talen van landen verschillen van elkaar,

maar er is maar één Geest, een verbinding tussen kerken,

die één is met God, zonder het geringste verschil.

De Heilige Geest roept en Zijn stem wekt hen.

Gods genade is de stem.

En ze roepen allen de heilige naam van Almachtige God.

Ze loven en zingen ook.

Er is geen afwijking in het werk van de Geest.

Allen lopen vastberaden op het juiste pad.

Voor-refrein

Ze krabbelen niet terug.

Er zijn talloze wonderen,

moeilijk om voor te stellen, onmogelijk om te doorgronden.

Refrein

Almachtige God, de Koning van het koninkrijk,

er is van Hem getuigd.

Waarlijk, er is getuigd van de naam

van Almachtige God in alle naties en landen.

Brug

Almachtige God is de Koning van het leven in het universum!

Hij zit op de glorieuze troon en oordeelt de hele wereld.

Hij domineert en regeert over alle naties.

Alle volken buigen voor Hem,

bidden tot Hem, naderen om bij Hem te zijn.

Ongeacht hoelang je in God hebt geloofd,

of hoe hoog je status of hoeveel ouder je ook bent,

als je God tegenspreekt in je hart,

dan zal Hij je oordelen.

Je valt voor Hem, je maakt je pijnlijke smeekbeden.

Dit is dus de vruchten van je daden plukken.

Dit klagen is het geluid van kwelling

in de poel van vuur en zwavel.

Het is de schreeuw van gekastijd worden door Gods ijzeren staf.

Dit is het oordeel voor de troon van Christus.

Refrein

Almachtige God, de Koning van het koninkrijk,

er is van Hem getuigd.

Waarlijk, er is getuigd van de naam

van Almachtige God in alle naties en landen.

Waarlijk, er is getuigd van de naam

van Almachtige God in alle naties en landen.

Naar ‘Hoofdstuk 8’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:We zijn opgenomen voor de troon

Volgende:De geboden van het nieuwe tijdperk

Gerelateerde media

 • God zet Zijn hoop volledig op de mens

  I Van't begin tot nu, is alleen de mens in staat met God te spreken. Namelijk alleen de mens kan met God spreken, onder alle levende wezens en onder w…

 • Gods werk wordt bereikt door woorden

  I Nadat je een tijd hebt meegemaakt, als je Gods werk en Zijn elke stap kent, en weet wat Zijn woord bereikt en waarom zoveel niet volbracht is; als j…

 • De symbolen van Gods Overwinning

  I De mens wordt hersteld zoals hij er in 't begin uitzag. Ze kunnen hun eigen plichten vervullen, hun eigen plek behouden, gehoorzamen alle regels va…

 • God is in de hemel en ook op aarde

  I God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de…