De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

141 Rennen naar het pad van het licht

1 Zie de ellendigheid van de wereld: hoe wreed heeft Satan de mensheid verdorven! Als ze zo tast en worstelt te midden van pijn en duisternis, hoe kan de mensheid dan een helder levenspad vinden? Gelukkig heeft Almachtige God waarheden uitgedrukt; ik heb Zijn stem gehoord en ben tot Hem teruggekeerd. Ik getuig van de verschijning en het werk van Christus van de laatste dagen, maar toch lijd ik onder de jacht en vervolging van de Chinese regering. Vaak bid ik gedurende de donkere nachten; Gods woorden geven mij vertrouwen en kracht. Om de mensheid te redden verduurt God een grote vernedering; wat is het een grote eer om met Christus te lijden! Ik ben gezegend dat ik de uitspraken van God hoor. Het zou zo jammer zijn om in God te geloven, zonder de waarheid te verwerven. Hoe groot de gevaren en moeilijkheden die voor mij liggen ook zijn, ik geef alles op om Christus tot het einde te volgen.

2 In de donkere, vreselijke Chinese gevangenis schommelde ik ten gevolge van marteling tussen leven en dood. In mijn wanhoop gaven Gods woorden mij vertroosting en bemoediging. Toen ik Gods liefde voelde, huilde ik tranen met tuiten. Ik zag Gods voortdurende zorg en bescherming en ik kende het gezag en de kracht van Zijn woorden. De gevangenis van de duivel was als een hel; ik leed pijn, maar kwam nader tot God. Door vervolging, tegenspoed en beproevingen heb ik eindelijk het satanische gezicht van de Chinese Communistische Partij gezien. De koning van de duivels is aan de macht; hij liegt en bedriegt en verlokt de mensen tot ontaarding. Christus van de laatste dagen is verschenen en heeft gewerkt, waarbij Hij de mensheid zowel licht als waarheid bracht. Wie een hart en geest bezitten, moeten kiezen voor waarheid en rechtvaardigheid, zelfs als dat betekent dat ze hun leven moeten opgeven. Omdat ik vast geloof dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, ren ik naar het pad van het licht.

Vorige:Ik kijk ernaar uit spoedig samen te zijn

Volgende:Ik zal me in alles onderwerpen aan Gods orkestraties

Gerelateerde media