We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

143 De woorden in de harten van christenen

1 Waarom is het zo moeilijk om in China in God te geloven en van Hem te getuigen? Waarom koestert de Communistische Partij van China (CCP) zo’n extreme haat tegen God en christenen? Wanneer de vrijheid van godsdienstige overtuiging in de grondwet is vastgelegd, waarom vervolgt en arresteert de CCP dan christenen? Zovele broeders en zusters zijn door de politie gevolgd en worden in de gaten gehouden, zovelen zijn in de gevangenis gegooid en zijn tot de dood erop volgde gemarteld, zovelen zijn gedwongen van huis te vluchten. Geloof in God is duidelijk het juiste pad voor het menselijk leven, toch wordt het verguisd en belasterd. Het koninkrijk van de hemel is gekomen en christenen beoefenen berouw, en toch worden ze gearresteerd en vervolgd. Als twee of drie mensen spreken over hun geloof in God, worden ze veroordeeld voor het houden van illegale bijeenkomst. Wanneer ze samenkomen om de woorden van God te lezen, worden ze veroordeeld voor het verstoren van de openbare orde. Camera’s verschijnen in elke straat en laan, politieagenten in burger en spionnen zijn overal, en bij de kleinste onoplettendheid worden degenen die in God geloven gearresteerd en gevangen gezet. Wanneer kunnen we samenkomen en de woorden van God lezen zonder ons zorgen te maken? Mijn hart huilt. Het is juist en passend in God te geloven, Christus te volgen en van Hem te getuigen. Ik ben een christen en ik verlang naar een wereld van vrijheid!

2 De CCP is meedogenloos geweest in haar vijandigheid jegens God en vernietigt de huiskerken, belastert christenen via online media, mobiliseert politiediensten om op fanatieke wijze op christenen te jagen en werpt haar net wijd en zijd uit. Ze moedigt de burgers aan om christenen te melden en hen nauwlettend in de gaten te houden, ze deinst voor niets terug in haar jacht op Christus en zal pas gelukkig zijn wanneer Christus is uitgeroeid. Ze belegert de kerken en laat christenen geen plaats over om te verblijven. Er is niets onredelijks of illegaals aan het feit dat we in God geloven en Christus volgen. Waarom vervolgt de CCP christenen dan en ontzegt hun het recht te leven? Waarom veroordeelt en onderdrukt ze Christus’ uitdrukking van waarheid waarmee Hij de mensheid redt? Waarom weerhoudt ze mensen ervan de waarheid te zoeken, Christus te volgen en het juiste pad van het menselijk leven te bewandelen? Waarom verbiedt ze dat er wordt gepredikt over en getuigd van de komst van de Redder onder de mensen? Noemen jullie dit een nationale regering? Waar zijn de wetten, de hemelse principes? Waar zijn de mensenrechten, waar is de vrijheid? China is de kerker van de duivel! Het is juist en passend in God te geloven, Christus te volgen en van Hem te getuigen. Ik ben een christen en het is mijn recht de weg van het leven te kiezen!

Vorige:Ik zal me in alles onderwerpen aan Gods orkestraties

Volgende:Ik verpand mijn leven Christus te volgen

Gerelateerde media