We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

485 God leidt mensen naar het juiste pad van het leven

Snelheid

485 God leidt mensen naar het juiste pad van het leven

I

Vandaag weet ieder van jullie dat God mensen aan het leiden is,

hen leidt naar het juiste pad in het leven.

Hij leidt de mens naar een volgende stap in een andere tijd,

deze oude donkere eeuw verlatend.

Hij leidt mensen weg van het vlees,

weg uit het juk van de duistere machten en Satans invloed,

zodat elke persoon leven kan in een wereld van vrijheid.

In het belang van een prachtige morgen,

zodat men dapper durft te zijn in alle stappen,

plant de Geest van God alles voor de mens.

En zodat de mens een grotere vreugde mag hebben,

wijdt God al Zijn inspanningen in het vlees

aan het voorbereiden van het pad dat voor de mens ligt,

en versnelt Hij het komen van de dag waar de mens naar verlangt.

II

Wil dat jullie dit allemaal koesteren, zo'n mooi moment.

Samenkomen met God is moeilijk.

Ook al heb je Hem nooit gekend,

ben je al samen geweest

met Hem voor een lange, lange tijd.

Als iedereen gewoon deze mooie,

vluchtige dagen zou herinneren, herinner ze voor altijd,

zodat ze hen nooit vergeten en hen koesteren op aard.

In het belang van een prachtige morgen,

zodat men dapper durft te zijn in alle stappen,

plant de Geest van God alles voor de mens.

En zodat de mens een grotere vreugde mag hebben,

wijdt God al Zijn inspanningen in het vlees

aan het voorbereiden van het pad dat voor de mens ligt,

en versnelt Hij het komen van de dag waar de mens naar verlangt.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Het leven in het koninkrijk is mooier

Volgende:Leef in Gods woorden om het werk van de Heilige Geest te hebben

Gerelateerde media

 • Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is

  I De scene uit de Bijbel “Gods gebod aan Adam” is ontroerend en hartverwarmend. Ook al zien we alleen de mens en God, de relatie tussen beiden is zo i…

 • Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God

  I Als je het oordeel en de tuchtiging aanvaardt van het woord van God, religieuze praktijken opzijzet, geen oude noties gebruikt om Gods nieuwe woorde…

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…

 • God zet Zijn hoop volledig op de mens

  Van't begin tot nu, is alleen de mens in staat met God te spreken. Namelijk alleen de mens kan met God spreken, onder alle levende wezens en onder wat Hij schiep.

 • Alleen God houdt het meest van de mens

  God wordt vlees in de laatste dagen om de mens te redden, want Hij houdt van hen. Gedreven door Zijn liefde, voert Hij het werk van vandaag uit. Het is gebouwd op liefde. God wordt vlees en verdraagt schande om de gecorrumpeerden te redden. Hij doorstaat zo’n pijn. Want opnieuw en opnieuw, toont Hij Zijn onmeetbare liefde. God wil geen enkele ziel verloren zien gaan. De mens geeft niet om hoe zijn toekomst zal zijn. De mens weet niet hoe hij zijn eigen leven moet koesteren. Maar God wel. Alleen Hij houdt van de mens. Oh ... oh ...