De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

465 God leidt mensen naar het juiste pad van het leven

Snelheid

465 God leidt mensen naar het juiste pad van het leven

I

Vandaag weet ieder van jullie dat God mensen aan het leiden is,

hen leidt naar het juiste pad in het leven.

Hij leidt de mens naar een volgende stap in een andere tijd,

deze oude donkere eeuw verlatend.

Hij leidt mensen weg van het vlees,

weg uit het juk van de duistere machten en Satans invloed,

zodat elke persoon leven kan in een wereld van vrijheid.

In het belang van een prachtige morgen,

zodat men dapper durft te zijn in alle stappen,

plant de Geest van God alles voor de mens.

En zodat de mens een grotere vreugde mag hebben,

wijdt God al Zijn inspanningen in het vlees

aan het voorbereiden van het pad dat voor de mens ligt,

en versnelt Hij het komen van de dag waar de mens naar verlangt.

II

Wil dat jullie dit allemaal koesteren, zo'n mooi moment.

Samenkomen met God is moeilijk.

Ook al heb je Hem nooit gekend,

ben je al samen geweest

met Hem voor een lange, lange tijd.

Als iedereen gewoon deze mooie,

vluchtige dagen zou herinneren, herinner ze voor altijd,

zodat ze hen nooit vergeten en hen koesteren op aard.

In het belang van een prachtige morgen,

zodat men dapper durft te zijn in alle stappen,

plant de Geest van God alles voor de mens.

En zodat de mens een grotere vreugde mag hebben,

wijdt God al Zijn inspanningen in het vlees

aan het voorbereiden van het pad dat voor de mens ligt,

en versnelt Hij het komen van de dag waar de mens naar verlangt.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Het leven in het koninkrijk is mooier

Volgende:Heb je een normale relatie met God?

Gerelateerde media