De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

96 Op het juiste pad van het menselijke leven lopen

Gods woorden zijn de waarheid, hoe meer ik ze lees,

hoe helderder mijn hart wordt.

Gods woorden onthullen het mysterie van het leven.

Plotseling zie ik het licht.

Al wat ik heb komt van God. Het is allemaal Gods genade.

Refrein

Ik volg Christus, streef waarheid en leven na;

Ik loop op het juiste pad van het menselijke leven.

Ik volg Christus, ervaar Gods werk.

Het pad wordt helderder hoe verder ik ga.

Het pad wordt helderder hoe verder ik ga.

Het oordeel en het blootleggen van Gods woorden zorgen

dat ik de verdorvenheid van de mens kan zien.

Ik leefde ooit voor vlees op de manier van Satan,

hield van zondig genot, net als een dier.

En ik had een verlangen naar faam en status,

ik proefde de bitterheid van verdorvenheid.

Gods woorden wekten me, en vanuit het duister zag ik toen het licht.

Refrein

Ik volg Christus, streef waarheid en leven na;

Ik loop het juiste pad van het menselijke leven.

Ik volg Christus, ervaar Gods werk.

Het pad wordt helderder hoe verder ik ga.

Het pad wordt helderder hoe verder ik ga.

Door het oordeel van Gods woorden, zie ik mijn verdorvenheid.

Door waarheid te kennen, wordt deze gereinigd.

Hoe kostbaar is de waarheid!

Door de waarheid te beoefenen,

mijn plichten uit te voeren, is mijn hart gerust en in vrede.

Ik geef getuigenis in beproeving en loutering.

Dankzij Gods zorg en bescherming.

Ik proef Zijn lieflijkheid door ontberingen,

mijn hart zal voor altijd van God houden.

Ik zal niet verward zijn, Gods woorden zullen me leiden.

Zijn oordeel heeft me gered; mijn hart looft Hem voor altijd.

Refrein

Ik volg Christus, streef waarheid en leven na;

Ik loop het juiste pad van het menselijke leven.

Ik volg Christus, ervaar Gods werk.

Het pad wordt helderder hoe verder ik ga.

Het pad wordt helderder hoe verder ik ga.

Vorige:Het leven van een nieuw mens

Volgende:Ik bewandel de weg naar het koninkrijk

Gerelateerde media