De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

95 Het leven van een nieuw mens

1

Wij horen Gods stem; we worden opgeheven voor Hem.

Door Zijn woorden worden onze gedachten helder.

Onze noties, onze misvattingen – ze zijn verdwenen,

we zien duidelijk de praktische God.

Een nieuw leven, plichten vervullen door de waarheid.

Gezegend wanneer we elkaar liefhebben en helpen.

We accepteren Gods observatie, bieden ons hart aan.

Eerlijk en God vrezend door Zijn wil.

Refrein

We brengen Gods woorden in praktijk;

zo verwerven we leven en leven we in ’t licht.

Trouw in onze plicht, vreugde in ons hart!

Als we Gods regelingen gehoorzamen, aanschouwen we Zijn wonder.

Liefde voor God vervult ons met vreugde, en we leven als nieuwe mensen.

2

Dienen aan de hand van de principes van waarheid.

Hem liefhebben, indachtig Zijn wil.

Door Gods woorden na te leven, zijn wij vrij.

Door Hem echt te gehoorzamen, verwerven we Zijn goedkeuring.

Hoe meer we Gods oordeel aanvaarden,

hoe meer we Zijn lieflijkheid voelen.

Verdorven gezindheid wordt gereinigd;

we kunnen God niet genoeg liefhebben

Met de waarheid als ons leven verwerven we een menselijke gelijkenis.

De waarheid verwerven is niet gemakkelijk,

maar na de pijn komt zoetheid.

Refrein

We brengen Gods woorden in praktijk;

zo verwerven we leven en leven we in ’t licht.

Trouw in onze plicht, vreugde in ons hart!

Als we Gods regelingen gehoorzamen,

aanschouwen we Zijn wonder.

Liefde voor God vervult ons met vreugde, en we leven als nieuwe mensen.

Brug

Door te getuigen door beproevingen heen,

zijn we goede soldaten van Christus.

Door te lijden om waarheid te verwerven. leven we een zinvol leven.

Lijden en loutering vervolmaken de rechtvaardigen.

Wij volgen en getuigen van God,

zo leven we het ware leven van de mens.

Refrein

We brengen Gods woorden in praktijk;

zo verwerven we leven en leven we in ’t licht.

Trouw in onze plicht, vreugde in ons hart!

Als we Gods regelingen gehoorzamen, aanschouwen we Zijn wonder.

Liefde voor God vervult ons met vreugde,

en we leven als nieuwe mensen.

Vorige:Kind, kom terug naar huis

Volgende:Op het juiste pad van het menselijke leven lopen

Gerelateerde media

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …

 • God hoopt voor het ware geloof van de mens

  Ι God heeft altijd een strenge standaard voor de mens. Als je loyaliteit komt met voorwaarden, wil Hij je zogenaamde geloof echt niet. En God verfoei…

 • Het menselijk leven valt geheel onder Gods soevereiniteit

  I Als iemand alleen gelooft in het lot, maar niet in staat is te weten, als iemand alleen gelooft in het lot, maar niet in staat is te erkennen, als i…

 • Weet dat Gods tuchtiging en oordeel liefde zijn

  I Oordeel en tuchtiging zijn loutering en genadeloze onthullingen, bedoeld om de menselijke zonden en zijn vlees te bestraffen, maar niets van dit wer…