De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

92 Ik ben zo blij Gods liefde te ontvangen

1 Christus van de laatste dagen verschijnt op aarde en brengt de weg van het eeuwige leven. Doordat ik de waarheid in Gods woord begrijp, heb ik richting in mijn leven. Ik kon niet loskomen van de ketenen van het kwaad toen ik in de Heer geloofde. Nu, nadat ik het oordeel van Gods woorden heb ervaren, heb ik mezelf leren kennen. Ik onderwerp me aan Gods beproevingen en louteringen, en mijn levensgezindheid is veranderd. Gezuiverd door Gods oordeel zie ik Zijn ware liefde. Nu leef ik een menselijke gelijkenis uit en ontvang ik eindelijk Gods redding. O, God! Uw liefde is oprecht en zo mooi. U heeft mijn hart veroverd. Ik ben zielsveel van u gaan houden.

2 Mijn hart is licht en mijn geest is blij. Gods woord moedigt me aan. Wanneer ik Gods woord lees en praat over waarheden, verheugt zich mijn hart. Door de waarheid te begrijpen en Gods woorden te beoefenen, heb ik een pad dat ik in alle dingen kan volgen. Ik ben volkomen ontsnapt aan Satans invloed en mijn hart is bevrijd. Ik ben zo blij Gods liefde te ontvangen en het is zo vreugdevol van Zijn liefde te genieten. Gods liefde vult mijn hart en ik ben de gelukkigste mens. Ik vervul de plichten van de mens getrouw, zodat God spoedig getroost kan worden. De waarheid bevrijdt me, zodat ik mijn hele leven voor Gods aangezicht mag leven. Degenen die God liefhebben, zijn de gelukkigste mensen.

3 Almachtige God! U gaf me een vreugdevol leven. Ik ontsnapte aan het verdorven, gedegenereerde en lege oude leven. Ik ben zo blij dat ik de waarheid heb verworven en volgens Gods woorden leef. In mijn hart heb ik God lief en vereer ik Hem, en ik leef altijd in het licht. Uw redding is zo groot dat ik nooit genoeg kan zeggen. Lieve Almachtige God! Ik zal u altijd liefhebben. Uw liefde heeft mijn hart veroverd. Ik wil alleen maar u oprecht liefhebben. Uw liefde blijft altijd in mijn hart en mijn hele hart behoort u toe. Ik zal u voor altijd liefhebben en prijzen.

Vorige:Waar is mijn thuis?

Volgende:Naar huis gaan

Gerelateerde media