We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

188 Wroeging door het oordeel ondergaan

1

Nu ik het oordeel van Christus onderga, word ik door emoties overspoeld.

Ieder woord van God is de waarheid, laat de waarheid van de verdorvenheid van de mensheid zien.

Als ik nadenk over mijn daden en mijn gedrag, voel ik spijt.

Arrogant, verwaand, zelfzuchtig en verachtelijk heb ik geen gelijkenis met een mens.

Zonder Gods oordeel zou ik nog steeds denken dat ik deug.

Gods woorden alarmeren en waarschuwen me, waarom word ik niet wakker?

Hij spoort me steeds opnieuw aan, Zijn liefde overtreft moederliefde.

God hoopt dat iedereen Zijn woorden in praktijk zal brengen en Hem zal gehoorzamen.

2

God heeft zoveel woorden gesproken en Zijn wil is in zijn volledigheid geopenbaard.

Ik zie dat Gods liefde voor de mensheid zo groot en zo echt is.

Als ik nadenk over mijn daden en mijn gedrag, voel ik spijt.

Mijn herhaaldelijke koppigheid en opstandigheid doen God zo’n pijn.

De weg die we aflegden was geplaveid met Zijn bloed en tranen.

God hoopt dat onze gezindheden spoedig zullen veranderen.

Als het oordeel van God komt, vlucht ik niet meer.

Ik ben bereid het oordeel en de tuchtiging te aanvaarden om gereinigd en vervolmaakt te worden.

God heeft Zijn hoop zozeer op ons gevestigd,

God wacht nog steeds tot de mensen hun hart aan Hem geven.

Ik heb zijn gemeende hoop voor de mensheid gezien.

Ik moet de onverdroten inspanningen van God waarmaken.

Ik zal van God houden en Zijn hart voor altijd troosten.

Vorige:Ik ben vol wroeging

Volgende:Een nieuw mens worden

Gerelateerde media

 • Wie kan Gods hart begrijpen?

  I God op aarde is altijd stil. Hoe wreed de mens ook kan zijn, Hij trekt Zich er niks van aan, doet het werk dat Zijn Vader aan Hem gaf. Wie heeft God…

 • Gods werk wordt bereikt door woorden

  I Nadat je een tijd hebt meegemaakt, als je Gods werk en Zijn elke stap kent, en weet wat Zijn woord bereikt en waarom zoveel niet volbracht is; als j…

 • Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

  Om God te kunnen dienen volgens Zijn wil, is het belangrijk allereerst te begrijpen in welk soort mensen God vreugde vindt en welk soort God verafschuwt, welk soort mensen God vervolmaakt, en welk soort mensen toegerust zijn om God te dienen.

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …