De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

206 Het oordeel van God is een zegening

1

O God! U spreekt de waarheid om de mensheid te oordelen en te zuiveren, waarmee u uw liefde openbaart.

Toen u de menselijke aard met strenge woorden openbaarde, begreep ik uw hart niet.

Ik begreep u verkeerd, twijfelde aan u en sloot me voor u af, waardoor ik uw hart brak.

Ik was te dwaas en te onwetend om te begrijpen hoe kostbaar het leven in uw woorden is.

De vele keren dat ik zwak en negatief was, gaven uw woorden me vertrouwen en kracht.

De vele keren dat ik tekortschoot en struikelde, hebben uw woorden me weer opgericht.

De vele keren dat ik arrogant en ongehoorzaam was, hebben uw woorden mij geoordeeld en mijn hart ontwaakt.

Nu zie ik pas hoe kostbaar uw woorden zijn en dat ze de bevoorrading van mijn leven zijn.

2

U uit woorden en dat verleent de mensheid de waarheid, de weg en het leven.

U oordeelt over de mensen en zuivert hen zodat zij het leven kunnen verkrijgen en dat alles is uw zegening.

Als we de waarheid begrijpen en onze verdorvenheid verwerpen, kunnen we in het licht leven.

Als we op uw woorden vertrouwen, kunnen we standhouden in vervolging, ontberingen, beproevingen en loutering.

We wenen als we tekortschieten en struikelen, maar uw woorden troosten en leiden ons.

We volgen u, we ondergaan allerlei tegenspoed en beproevingen en hoewel we eronder lijden, hebben we de waarheid verworven.

Onze gezindheid is iets veranderd en dankzij uw genade kunnen we een menselijke gelijkenis naleven.

Uw woord van leven zullen altijd de grondslag van ons bestaan zijn.

3

U bent de waarheid, de weg en het leven, u omvat alle dingen, u verschaft alles.

Uw woorden zijn de gehele waarheid en ze zijn allemaal noodzakelijk in ons leven.

U betaalt elke prijs om ons te zuiveren en te vervolmaken.

U werkt onder de mensen, nederig en verborgen, zo diep is uw liefde voor de mensheid.

Uw oordeel is een zegening, dat hebben we intens geproefd.

We hebben zo veel van uw liefde genoten, dat we u nooit zullen kunnen vergoeden.

Hoewel u volgen ook lijden inhoudt, hebben we er zo veel door verworven.

We hebben de waarheid en het leven van u verworven; we zullen u eeuwig liefhebben en getuigenis van u afleggen.

Vorige:Ik zal geen spijt in mijn hart achterlaten

Volgende:Het verleden doorboort mij als een zwaard

Gerelateerde media