We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

138 Vastbesloten geheel toegewijd aan God te blijven

1 Satan verdierf en verwoestte me volkomen, ik zocht beroemdheid en rijkdom en leefde in zonde. Het was ieder voor zichzelf en God voor ons allen, ik gaf niets om geweten of moraal. God was me genadig en richtte me op, en Hij redde me van de boze wereld. Gods woorden van oordeel en ontmaskering lieten me de wortel van de verdorvenheid van de wereld zien. Verleid en diepgaand verdorven door Satan is iedereen gevangen in de afgrond van de duisternis. Gods woorden van oordeel deden me ontwaken en ik zag het levenslicht. Beroemdheid, rijkdom, positie en gezinsgeluk zijn werkelijk leeg, en ik zal er niet meer naar streven. Onderwerping aan God, rekening houden met Gods hart en het vervullen van je plicht zijn de ware principes van hemel en aarde. Ik zal mijn best doen de waarheid na te streven, God te kennen, en iemand te worden die God liefheeft.

2 God roept ons op en we zouden ons op moeten richten en Zijn opdracht op ons moeten nemen; het is zo glorieus onszelf uit te putten voor God. In tegenspoed versterkt de leiding van Gods woorden mijn hart; ik kan niet mijn hand aan de ploeg slaan én omkijken. Het komt zo zelden voor dat je in staat bent de training van het koninkrijk te aanvaarden en ik mag absoluut de kans niet laten lopen te worden vervolmaakt. Als ik God zou teleurstellen, zou ik de rest van mijn leven spijt hebben. Als ik God de rug toekeer, zal ik door de geschiedenis worden veroordeeld. Als ik mijn plicht niet goed zou uitvoeren en Gods liefde niet zou terugbetalen, hoe zou ik het dan verdienen voor God te leven? Mijn hart koestert alleen de waarheid en is toegewijd aan God, ik zal nooit meer rebelleren en God verdriet doen. Ik ben vastbesloten God lief te hebben en volkomen toegewijd te blijven aan God, en niets en niemand kan me stoppen. Ik zal getuigenis afleggen om God te verheerlijken, hoe zwaar de beproevingen en tegenspoed ook zijn. Ik wil een betekenisvol leven leiden door de waarheid en Gods vervolmaking te verwerven.

Vorige:Alleen de waarheid nastreven kan leven brengen

Volgende:Rennen naar het pad van het licht

Gerelateerde media