138 Vastbesloten geheel toegewijd aan God te blijven

1 Satan verdierf en verwoestte me volkomen, ik zocht beroemdheid en rijkdom en leefde in zonde. Het was ieder voor zichzelf en God voor ons allen, ik gaf niets om geweten of moraal. God was me genadig en richtte me op, en Hij redde me van de boze wereld. Gods woorden van oordeel en ontmaskering lieten me de wortel van de verdorvenheid van de wereld zien. Verleid en diepgaand verdorven door Satan is iedereen gevangen in de afgrond van de duisternis. Gods woorden van oordeel deden me ontwaken en ik zag het levenslicht. Beroemdheid, rijkdom, positie en gezinsgeluk zijn werkelijk leeg, en ik zal er niet meer naar streven. Onderwerping aan God, rekening houden met Gods hart en het vervullen van je plicht zijn de ware principes van hemel en aarde. Ik zal mijn best doen de waarheid na te streven, God te kennen, en iemand te worden die God liefheeft.

2 God roept ons op en we zouden ons op moeten richten en Zijn opdracht op ons moeten nemen; het is zo glorieus onszelf uit te putten voor God. In tegenspoed versterkt de leiding van Gods woorden mijn hart; ik kan niet mijn hand aan de ploeg slaan én omkijken. Het komt zo zelden voor dat je in staat bent de training van het koninkrijk te aanvaarden en ik mag absoluut de kans niet laten lopen te worden vervolmaakt. Als ik God zou teleurstellen, zou ik de rest van mijn leven spijt hebben. Als ik God de rug toekeer, zal ik door de geschiedenis worden veroordeeld. Als ik mijn plicht niet goed zou uitvoeren en Gods liefde niet zou terugbetalen, hoe zou ik het dan verdienen voor God te leven? Mijn hart koestert alleen de waarheid en is toegewijd aan God, ik zal nooit meer rebelleren en God verdriet doen. Ik ben vastbesloten God lief te hebben en volkomen toegewijd te blijven aan God, en niets en niemand kan me stoppen. Ik zal getuigenis afleggen om God te verheerlijken, hoe zwaar de beproevingen en tegenspoed ook zijn. Ik wil een betekenisvol leven leiden door de waarheid en Gods vervolmaking te verwerven.

Vorige: 136 Alleen de waarheid nastreven kan leven brengen

Volgende: 141 Rennen naar het pad van het licht

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek