We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

216 Ontwaken door oordeel

1 In al die jaren dat ik in de Heer geloofde, richtte ik mijn aandacht alleen op het uiteenzetten van de theorieën van de Bijbel. Nooit gaf ik gehoor aan de woorden en geboden van de Heer. Ik werkte wel hard, maar dat ging alleen maar om status en beloningen. Hoewel ik in zonde leefde, hoopte ik nog steeds in het koninkrijk van de hemel te zullen worden opgenomen na de aankomst van de Heer. Nadat ik het oordeel van Gods woorden had ondergaan, was ik ontwaakt uit mijn dromen. Ik zie dat ik lelijk, verachtelijk en zeer verdorven ben. Ik spreek gezonde leer uit en loop overal te pronken. Ik versier mijzelf met de leer, om anderen en mijzelf te bedriegen. Ik leef de werkelijkheid van Gods woorden niet uit en ik lijk niet op een menselijk wezen. Ik bewandel het pad van de farizeeën, maar toch beschouw ik mijzelf nog steeds als loyaal. Wat een geluk dat het oordeel van Gods woorden mij heeft gewekt! Als ik het oordeel van Christus in de laatste dagen niet had aanvaard, zou ik het nooit waard zijn om God te zien.

2 Gods oordeel stelt me in staat om de waarheid van de menselijke verdorvenheid duidelijk in te zien. Ik zit vol opvattingen en voorstellingen over God; ik heb de neiging Hem op ieder moment te verraden. Zonder beproevingen die dit openbaren, zou niemand zijn natuur duidelijk inzien. De mensheid is zeer diep verdorven; zonder het oordeel te ondergaan zal ze niet worden gezuiverd. Gods rechtvaardige gezindheid wordt helemaal geopenbaard in Zijn oordeel. God beslist over de bestemming van de mensen naargelang zij al dan niet de waarheid bezitten. Hoezeer ze ook lijden, tenzij ze de waarheid hebben verkregen, betekent dit niets. Alleen door het oordeel te ervaren en door de waarheid te verkrijgen kan een mens een waarachtig menselijk leven leiden. Voor God is het van de grote betekenis om gebruik te maken van oordeel en tuchtiging om de mens te redden. Wat een eer is het om Gods rechtvaardigheid en heiligheid te kennen! Het is Gods oordeel dat mij redt en dat mijn hart doet ontwaken. Ik neem mij voor om de waarheid na te jagen en de werkelijkheid uit te leven , om te getuigen voor God en Hem te verheerlijken.

Vorige:Ik moet rekening houden met Gods hart

Volgende:Oordeel heeft mijn hart gewekt

Gerelateerde media

 • Volg het nieuwe werk van de Heilige Geest om Gods lof te verkrijgen

  I Wow ... wow ... wow ... wow ... Het werk volgen van de Heilige Geest betekent dat men Gods wil begrijpt, handelt naar Gods eisen, de God van vandaag…

 • Alleen God houdt het meest van de mens

  God wordt vlees in de laatste dagen om de mens te redden, want Hij houdt van hen. Gedreven door Zijn liefde, voert Hij het werk van vandaag uit. Het is gebouwd op liefde. God wordt vlees en verdraagt schande om de gecorrumpeerden te redden. Hij doorstaat zo’n pijn. Want opnieuw en opnieuw, toont Hij Zijn onmeetbare liefde. God wil geen enkele ziel verloren zien gaan. De mens geeft niet om hoe zijn toekomst zal zijn. De mens weet niet hoe hij zijn eigen leven moet koesteren. Maar God wel. Alleen Hij houdt van de mens. Oh ... oh ...

 • Gods liefde blijft voor altijd in de wereld

  I De gewone en nederige persoon, u overwint mijn weerbarstige hart. U creëert wonderen in het vlees. Waar uw voeten ook gaan, straalt uw leven. Uw gen…

 • De liefde van mensen wordt alleen zuiver bij het ondergaan van loutering

  I Tijdens zijn leven, onderging Petrus honderden pijnlijke testen. Die loutering was de basis van zijn hoogste liefde voor God. Het was de belangrijks…

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.