216 Ontwaken door oordeel

1 In al die jaren dat ik in de Heer geloofde, richtte ik mijn aandacht alleen op het uiteenzetten van de theorieën van de Bijbel. Nooit gaf ik gehoor aan de woorden en geboden van de Heer. Ik werkte wel hard, maar dat ging alleen maar om status en beloningen. Hoewel ik in zonde leefde, hoopte ik nog steeds in het koninkrijk van de hemel te zullen worden opgenomen na de aankomst van de Heer. Nadat ik het oordeel van Gods woorden had ondergaan, was ik ontwaakt uit mijn dromen. Ik zie dat ik lelijk, verachtelijk en zeer verdorven ben. Ik spreek gezonde leer uit en loop overal te pronken. Ik versier mijzelf met de leer, om anderen en mijzelf te bedriegen. Ik leef de werkelijkheid van Gods woorden niet uit en ik lijk niet op een menselijk wezen. Ik bewandel het pad van de farizeeën, maar toch beschouw ik mijzelf nog steeds als loyaal. Wat een geluk dat het oordeel van Gods woorden mij heeft gewekt! Als ik het oordeel van Christus in de laatste dagen niet had aanvaard, zou ik het nooit waard zijn om God te zien.

2 Gods oordeel stelt me in staat om de waarheid van de menselijke verdorvenheid duidelijk in te zien. Ik zit vol opvattingen en voorstellingen over God; ik heb de neiging Hem op ieder moment te verraden. Zonder beproevingen die dit openbaren, zou niemand zijn natuur duidelijk inzien. De mensheid is zeer diep verdorven; zonder het oordeel te ondergaan zal ze niet worden gezuiverd. Gods rechtvaardige gezindheid wordt helemaal geopenbaard in Zijn oordeel. God beslist over de bestemming van de mensen naargelang zij al dan niet de waarheid bezitten. Hoezeer ze ook lijden, tenzij ze de waarheid hebben verkregen, betekent dit niets. Alleen door het oordeel te ervaren en door de waarheid te verkrijgen kan een mens een waarachtig menselijk leven leiden. Voor God is het van de grote betekenis om gebruik te maken van oordeel en tuchtiging om de mens te redden. Wat een eer is het om Gods rechtvaardigheid en heiligheid te kennen! Het is Gods oordeel dat mij redt en dat mijn hart doet ontwaken. Ik neem mij voor om de waarheid na te jagen en de werkelijkheid uit te leven , om te getuigen voor God en Hem te verheerlijken.

Vorige: 215 Ik moet rekening houden met Gods hart

Volgende: 217 Oordeel heeft mijn hart gewekt

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek