We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

117 Ik zal Gods liefde beantwoorden

1

Vele jaren heb ik door de wereld gezworven, terwijl mijn verdorvenheid toenam.

Het is te danken aan God die waarheden uitte en mij redde, dat ik ben teruggekeerd tot Gods familie.

Door Gods oordeel en tuchtiging heb ik mijn ware gezicht gezien.

Hoezeer ben ik verdorven door Satan! In niets lijk ik op een menselijk wezen.

Zolang ik leefde volgens Satans filosofieën en wetten, streefde ik naar roem en voorspoed.

Bezoedeld door zonde voelde ik me zo leeg; eindelijk leerde ik de ware weg te zoeken.

Door God te volgen heb ik veel vervolging en ontberingen te verduren gehad; ik heb de kwade wortels van de mens gezien.

Ik haat mijn diepe verdorvenheid en neem mij voor de waarheid na te jagen, en om een menselijke gelijkenis uit te leven.

2

In deze kwade tijd leeft de gehele mensheid in duisternis.

Gods waarheden zijn als een helder licht dat deze donkere wereld verlicht.

Nu ik door God ben gered, moet ik nog steeds een verandering in mijn gezindheid nastreven.

Hoe zou ik geschikt kunnen zijn om door God gebruikt te worden en getuigenis voor Hem af te leggen, als ik de werkelijkheid van de waarheid niet bezat?

Hoeveel loutering of pijn ik ook moet doorstaan, ik zal ernaar streven om door God te worden vervolmaakt.

Gods oordeel heeft mij gezuiverd, en ik zal nu een ware menselijke gelijkenis uitleven.

Ik weet dat Christus de waarheid, de weg en het leven is; standvastig zal ik God volgen tot het einde.

De genade van Gods redding is onmetelijk; ik zal mijn leven geven om Zijn liefde te beantwoorden.

Vorige:Gods liefde wekt mijn hart

Volgende:De waarheid van Gods woorden is erg kostbaar

Gerelateerde media