We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

101 Mezelf stillen voor God

Couplet 1

Ik stil mezelf voor God, bid en leg mijn hart bloot voor Hem.

Ik stel mezelf simpel en eerlijk open, spreek vanuit het hart.

Ik draag mijn moeilijkheden en tekortkomingen over aan God

en kijk naar Hem.

Moge God mij verlichten en illumineren om Zijn wil te begrijpen.

Door oprecht te zoeken verkrijg ik het licht van de Heilige Geest in mij.

Ik begrijp de waarheid, verkrijg scherpzinnigheid

en heb een pad van beoefening.

Met Gods leiding leef ik in het licht, mijn hart is vol vreugde en zoetheid.

Ik stil mezelf voor God.

Couplet 2

Stil voor God, overdenk ik Zijn woorden.

Ik zie de verdorvenheid van de mensheid,

hoe we alle menselijke gelijkenis zijn verloren.

Met de onthullingen en het oordeel van Gods woorden

reflecteer ik op mezelf:

motieven verschuilen zich achter mijn woorden, ik lieg te veel.

In mijn plicht, ben ik zonder de principes van de waarheid,

ik hou me vast aan regels in mijn handelingen.

Ik mis liefde voor broeders en zusters, ik ben zowel arrogant als zelfzuchtig.

Ik moet nog steeds meer van Gods oordeel, beproeving en reiniging aanvaarden.

Ik stil mezelf voor God.

Couplet 3

Ik stil mezelf voor God en zoek de waarheid,

en ik groei geleidelijk in mijn leven.

Ik stil mezelf voor God en reflecteer op mezelf en ik verkrijg waar berouw.

Ik stil mezelf vaak voor God en communiceer echt met Hem.

Het stelt me in staat God te vrezen en kwaad te mijden en om voor Hem te leven.

In alle dingen accepteer ik Gods inspectie;

ik leef in het licht.

Reiniging gebeurt in mij, en ik leef een waar leven na.

Ik stil mezelf voor God.

Couplet 4

Ik denk vaak aan Gods woorden, ik heb een grote oogst geoogst.

De Heilige Geest heeft me verlicht om zelfs nog meer waarheden te begrijpen.

Ik volbreng mijn plicht, ben gerust en geniet.

Ik breng Gods woorden in de praktijk en ik ontvang Zijn zegeningen en liefde.

Door oprecht te zoeken verkrijg ik het licht van de Heilige Geest in mij.

Ik begrijp de waarheid, verkrijg scherpzinnigheid en heb een pad van beoefening.

Met Gods leiding leef ik in het licht, mijn hart is vol vreugde en zoetheid.

Ik stil mezelf voor God. Mijn hart is vol vreugde en zoetheid.

Ik stil mezelf voor God. Ik stil mezelf voor God. Ik stil mezelf voor God.

Vorige:Terugkeren naar God is ware vreugde

Volgende:Vóór God zouden wij altijd stil moeten zijn

Gerelateerde media

 • De grootste zegen die God schenkt aan de mens

  Met de voltooiing van Gods woorden, neemt het koninkrijk vorm aan. Met de mens terugkerend naar normaal, is Gods koninkrijk hier. Mensen van God in het koninkrijk, jullie herwinnen het leven bedoeld voor de mensheid.

 • Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde

  I Ik heb ernaar verlangd u te zien, God. Ik wil niet meer van u gescheiden zijn. U bent mijn soevereine Schepper, maar nu kunnen we niet altijd samen …

 • Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God

  I Als je het oordeel en de tuchtiging aanvaardt van het woord van God, religieuze praktijken opzijzet, geen oude noties gebruikt om Gods nieuwe woorde…

 • Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof

  I Het is in de loop van het oordeel, dat je ziet waar Gods scheppingen eindigen, en dat de Schepper bemind moet worden. Het zit in het overwinnende we…

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.