De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

480 Als je je hart opent voor God

Als men God niet kan begrijpen en Zijn natuur niet kan doorgronden,

kan het hart zich niet echt openen, openen voor God.

Als je God begrijpen kunt, begrijp je wat Zijn hart verlangt

en proef je al wat in Hem is met aandacht en geloof.

Als je proeft wat er schuilt in Gods hart, beetje bij beetje, dag voor dag,

Als je proeft wat er schuilt in Gods hart, zal je hart zich openen voor Hem.

Als je hart zich werkelijk opent, als je hart zich werkelijk opent,

zul je voelen hoe beschamend, zelfzuchtig en min,

je eigen eisen en verlangens waren.

Als je hart zich werkelijk opent, als je hart zich werkelijk opent,

zie je in Gods hart een oneindig rijk,

ben je in een rijk vol verwondering.

In dit rijk is geen bedrog, geen listigheid, geen duisternis en kwaad.

Alleen oprechtheid en trouw, alleen licht en deugd, rechtvaardigheid en vriendelijkheid.

Hij is liefde, Hij zorgt voor jou met oneindige compassie.

Als je hart zich opent voor God, ervaar je de vreugde in je leven.

Dit rijk wordt gevuld met Zijn wijsheid en kracht, Zijn autoriteit en liefde.

Je kan zien wat God heeft en wat Hij is,

wat Hem vreugde geeft en wat Hem zorgen baart,

wat Hem verdrietig en kwaad maakt. Dit alles wordt geopenbaard,

als je je openstelt voor God en Hem toelaat in je hart.

Naar ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De gelijkenis van hen die gebruikt worden door God

Volgende:Keer je hart volledig naar God om Hem lief te kunnen hebben

Gerelateerde media

 • God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

  I God schiep de mens; hetzij de mens ontaard is hetzij ze Hem volgen, God behandelt de mens als dierbaar, je zou kunnen zeggen, als Zijn familie. De…

 • De betekenis van Gods verschijning

  I De verschijning van God verwijst naar Zijn persoonlijke aankomst op aarde om Zijn werk te doen. Met Zijn eigen gezindheid en identiteit, en op Zijn …

 • De symbolen van Gods Overwinning

  I De mens wordt hersteld zoals hij er in 't begin uitzag. Ze kunnen hun eigen plichten vervullen, hun eigen plek behouden, gehoorzamen alle regels va…

 • Petrus kende God het beste

  I Petrus was trouw aan God voor jaren, toch had hij nooit een klagend hart. En zelfs Job was niet zijn gelijke, ook door de eeuwen heen de heiligen ni…