We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

276 Alleen God is de beste

1

Alle woorden van God zijn de waarheid, wat Hij zegt en doet is allemaal rechtvaardig.

Wanneer we dingen tegenkomen die tegen onze opvattingen ingaan, moeten we de waarheid zoeken.

De verdorven mensheid zou Gods oordeel en tuchtiging moeten aanvaarden.

Ervaar Gods woorden en ga binnen in de werkelijkheid van de waarheid om aan Zijn wil te voldoen.

Laat alle droefheid varen, kijk op naar God en beoefen de waarheid.

Versterk ons voornemen Petrus te imiteren en leg een klinkend getuigenis af.

Laten we onze stemmen verheffen en zingen, alleen God is de beste!

We zullen eeuwig Gods heiligheid en rechtvaardigheid prijzen!

2

Door het oordeel van Gods woorden te ondergaan, heb ik gezien hoe diepgaand ik door Satan ben verdorven.

Ik ben arrogant, vals en bedrieglijk, ik heb werkelijk geen menselijke gelijkenis.

Na het oordeel te hebben aanvaard en mijzelf te hebben leren kennen, heb ik werkelijk berouw getoond.

Gods immense liefde ligt verborgen achter Zijn oordeel en tuchtiging.

Nu ik heb geproefd van Gods gezindheid die geen belediging tolereert, vereer ik God vanuit mijn hart.

Nu ik het vlees verzaak en de waarheid beoefen, voel ik dat God nog dichterbij is.

Laten we onze stemmen verheffen en zingen, alleen God is de beste!

We zullen eeuwig Gods heiligheid en rechtvaardigheid prijzen!

3

Vervolging, tegenspoed en beproevingen zijn ons deel, we moeten God verheerlijken en van Hem getuigen.

Bij leven of in de dood dienen schepsels zich te onderwerpen aan Gods heerschappij.

Doordat we tegenspoed en lijden ondergaan, haten we Satan nog meer; alleen God is beminnelijk.

Laten we ons leven riskeren om Satan te schande te maken en zegevierend getuigenis afleggen.

Lichte kwellingen, die slechts tijdelijk zijn, worden terugbetaald met de waarheid en leven.

Alles wat God doet, is de mens liefhebben, en we geloven er vast in, zonder enige twijfel.

Laten we onze stemmen verheffen en zingen, alleen God is de beste!

We zullen eeuwig Gods heiligheid en rechtvaardigheid prijzen!

Vorige:Gods liefde heeft mijn hart doen smelten

Volgende:God heeft zo’n hoge prijs betaald

Gerelateerde media