We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

275 Gods liefde heeft mijn hart doen smelten

1

O God! Ik heb uw stem gehoord en ben voor uw aangezicht teruggekeerd.

Uw woorden openbaren en oordelen me, en ik heb gezien hoe diepgaand verdorven ik ben.

Ik geloofde slechts in de Heer om te worden beloond, ik leed in ruil voor de zegeningen van het koninkrijk van de hemel.

Ik heb uw redding zo vaak geweigerd. Ik velde zelfs een oordeel over u en verzette me tegen u.

U vergaf me toch nog, maar ik bezorgde u zoveel pijn.

Ik verachtte hoe hard mijn hart was en hoezeer het me aan menselijkheid ontbrak.

2

O God! Het oordeel van uw woorden heeft mijn hart doen ontwaken.

Vele malen, wanneer ik met uw liefde werd geconfronteerd, is mijn hart vervuld geweest van pijn en spijt.

Tijdens mijn tuchtiging staat u mij ter zijde. Tijdens mijn loutering gaat uw hart naar mij uit.

Uw woorden voorzien me van wat me ontbreekt. Wanneer ik bedroefd ben, troosten uw woorden me.

Ik ben zo vuil en verdorven, en ik ben me er diep van bewust dat ik niet geschikt ben voor uw liefde.

Ik ben zo ongehoorzaam en opstandig dat ik uw oordeel en reiniging nog meer zou moeten aanvaarden.

3

O God! Uw incarnatie openbaart uw liefde.

U verduurt immense vernedering om de mensheid te redden.

U lijdt de pijn van de verwerping door de mensheid, maar u klaagt nooit over de verlatenheid van de wereld.

U spreekt en werkt, waarbij u allerlei soorten vervolging verduurt en geen plek hebt om uw hoofd te rusten te leggen.

U heeft nooit genoten van het geluk van een gezin. Niemand biedt u ook maar een klein beetje warmte.

Nederig en verborgen drukt u de waarheid uit om mensen te zuiveren en te winnen.

4

O God! Geduldig wacht u op het berouw van de mens – hoe kan ik het nog langer uitstellen?

Ik heb nu uw liefde ervaren en zal rekening houden met uw wil.

Ik ben bereid beproevingen en loutering te verduren, en leg getuigenis af om u tevreden te stellen.

Uw liefde heeft mijn hart laten smelten, ik zal u waarlijk liefhebben en voor u leven.

Ik ben vastbesloten de waarheid na te streven en naar uw woorden te leven.

Ik zal u eeuwig liefhebben, volgen en van u getuigen.

Vorige:God houdt ten diepste van ons

Volgende:Alleen God is de beste

Gerelateerde media

 • God zorgt stil voor iedereen

  God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …

 • Gehoorzaam het werk van de Geest om tot het einde te volgen

  I Het werk van de Heilige Geest verandert van dag tot dag, stap voor stap hoger met grotere openbaringen. Dit is hoe God werkt om de mens te vervolmak…

 • Houd vast aan wat de mens moet doen

  I Een puur maagdelijk en heilig spiritueel lichaam aanreiken, betekent een hart van oprechtheid behouden voor God. Voor de mensheid is het oprecht zij…