We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

275 Gods liefde heeft mijn hart doen smelten

1

O God! Ik heb uw stem gehoord en ben voor uw aangezicht teruggekeerd.

Uw woorden openbaren en oordelen me, en ik heb gezien hoe diepgaand verdorven ik ben.

Ik geloofde slechts in de Heer om te worden beloond, ik leed in ruil voor de zegeningen van het koninkrijk van de hemel.

Ik heb uw redding zo vaak geweigerd. Ik velde zelfs een oordeel over u en verzette me tegen u.

U vergaf me toch nog, maar ik bezorgde u zoveel pijn.

Ik verachtte hoe hard mijn hart was en hoezeer het me aan menselijkheid ontbrak.

2

O God! Het oordeel van uw woorden heeft mijn hart doen ontwaken.

Vele malen, wanneer ik met uw liefde werd geconfronteerd, is mijn hart vervuld geweest van pijn en spijt.

Tijdens mijn tuchtiging staat u mij ter zijde. Tijdens mijn loutering gaat uw hart naar mij uit.

Uw woorden voorzien me van wat me ontbreekt. Wanneer ik bedroefd ben, troosten uw woorden me.

Ik ben zo vuil en verdorven, en ik ben me er diep van bewust dat ik niet geschikt ben voor uw liefde.

Ik ben zo ongehoorzaam en opstandig dat ik uw oordeel en reiniging nog meer zou moeten aanvaarden.

3

O God! Uw incarnatie openbaart uw liefde.

U verduurt immense vernedering om de mensheid te redden.

U lijdt de pijn van de verwerping door de mensheid, maar u klaagt nooit over de verlatenheid van de wereld.

U spreekt en werkt, waarbij u allerlei soorten vervolging verduurt en geen plek hebt om uw hoofd te rusten te leggen.

U heeft nooit genoten van het geluk van een gezin. Niemand biedt u ook maar een klein beetje warmte.

Nederig en verborgen drukt u de waarheid uit om mensen te zuiveren en te winnen.

4

O God! Geduldig wacht u op het berouw van de mens – hoe kan ik het nog langer uitstellen?

Ik heb nu uw liefde ervaren en zal rekening houden met uw wil.

Ik ben bereid beproevingen en loutering te verduren, en leg getuigenis af om u tevreden te stellen.

Uw liefde heeft mijn hart laten smelten, ik zal u waarlijk liefhebben en voor u leven.

Ik ben vastbesloten de waarheid na te streven en naar uw woorden te leven.

Ik zal u eeuwig liefhebben, volgen en van u getuigen.

Vorige:God houdt ten diepste van ons

Volgende:Alleen God is de beste

Gerelateerde media

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…

 • Gods nederigheid is zo lieftallig

  God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

 • De symbolen van Gods Overwinning

  I De mens wordt hersteld zoals hij er in 't begin uitzag. Ze kunnen hun eigen plichten vervullen, hun eigen plek behouden, gehoorzamen alle regels va…

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…