De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Het meest kostbare offer aan God brengen

Snelheid

Het meest kostbare offer aan God brengen

I

Na jaren van ontberingen, getuchtigd en gelouterd,

is de mens eindelijk verweerd; glorie, romantiek, nu verloren.

Hij begrijpt nu de waarheid over het mens zijn en Gods toegewijdheid.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

II

Hij verafschuwt zijn slechtheid, haat zijn barbaarsheid

en misvattingen, en eisen aan God.

Hij kan de tijd niet terugdraaien, zijn spijt niet veranderen.

Gods woord en liefde geven hem nu nieuw leven.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

III

Dag na dag genezen wonden van de mens, komt zijn kracht terug.

Hij staat op en kijkt naar het gezicht van de Almachtige,

alleen om te ontdekken dat God er altijd geweest is,

Zijn glimlach en Zijn liefde nog steeds zo mooi.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

IV

Zijn hart houdt de zorgen van de mens; Zijn handen warm en sterk,

zoals ze altijd al geweest zijn sinds het begin.

Het is alsof de mens is teruggekeerd naar de Tuin van Eden.

Hij verzet zich tegen de slang, keert terug naar Jehova.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

O! Mijn Heer! Mijn God!

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God in het vlees is een levende fontein van leven

Volgende:God in het vlees is van levensbelang voor jullie

Gerelateerde media

 • De symbolen van Gods Overwinning

  I De mens wordt hersteld zoals hij er in 't begin uitzag. Ze kunnen hun eigen plichten vervullen, hun eigen plek behouden, gehoorzamen alle regels va…

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…

 • God wenst dat meer mensen Zijn verlossing krijgen

  I God hoopt dat meer mensen zorgvuldig zullen studeren wanneer geconfronteerd met Gods woorden en Zijn werk, benader deze belangrijke woorden met een …

 • Gehechtheid aan God

  I God koos mij uit een menigte, regelde dat ik aan Zijn zijde kwam. Zijn ware, lieve woorden warmden mijn hart. Zijn oprechte roep wekte mij. Zijn ver…