We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

725 Gods oordeel schenkt ons leven

Snelheid

725 Gods oordeel schenkt ons leven

Couplet 1

Ieder woord van God raakt ons doodelijk,

waar we kwetsbaar zijn,

en laat ons bedroefd en angstig achter.

Hij openbaart onze noties en fantasieën,

Hij openbaart onze verdorven gezindheid.

In alles wat we zeggen,

en doen, in onze gedachten en ideeën,

openbaren Zijn woorden onze natuur en essentie:

ze laten ons beven van angst en schaamte,

niet in staat ons gezicht te vertonen.

Voor-refrein

Gewone mensen met verdorven, satanische gezindheid;

wij zijn degenen die God al voor de tijden heeft voorbeschikt,

wij zijn de berooiden die Hij uit de mesthoop heeft opgetild.

Wij ontkenden en veroordeelden God,

maar zijn nu overwonnen door Hem.

Refrein

We hebben leven gekregen en de weg van 't eeuwig leven.

Het geeft niet waar op aarde we zijn en wat ook komen mag,

we kunnen Almachtige Gods redding niet verlaten.

Hij is onze Schepper, onze enige verlossing.

Couplet 2

Hij vertelt ons alles wat we niet wisten,

over onze intenties en verdorven gezindheid.

Hij vertelt ons van al onze daden en onze doelen.

En we voelen ons helemaal blootgelegd,

en geheel overtuigd nu.

Hij oordeelt ons wegens ons verzet tegen Hem,

tuchtigt ons omdat we Hem lasteren en veroordelen.

Hij maakt dat we ons waardeloos voelen in Zijn ogen.

We zijn als levende Satan in Zijn ogen.

Voor-refrein

Gewone mensen met verdorven, satanische gezindheid;

wij zijn degenen die God al voor de tijden heeft voorbeschikt,

wij zijn de berooiden die Hij uit de mesthoop heeft opgetild.

Wij ontkenden en veroordeelden God,

maar zijn nu overwonnen door Hem.

Refrein

We hebben leven gekregen en de weg van 't eeuwig leven.

Het geeft niet waar op aarde we zijn en wat ook komen mag,

we kunnen Almachtige Gods redding niet verlaten.

Hij is onze Schepper, onze enige verlossing.

Brug

De liefde van God strekt zich uit

zoals een bron van water

en ze wordt aan jou en mij gegeven,

aan allen die waarheid zoeken en oprecht zijn,

die verlangen naar en wachten op de verschijning van God

(de verschijning van God).

Zoals de maan de zon achtervolgt, zo blijft God werken.

Zijn werk wordt uitgevoerd aan jou en mij en hem,

en hen die ervoor kiezen Zijn voetspoor te volgen

en Zijn oordeel en Zijn tuchtiging aanvaarden.

Refrein

We hebben leven gekregen en de weg van 't eeuwig leven.

Het geeft niet waar op aarde we zijn en wat ook komen mag,

we kunnen Almachtige Gods redding niet verlaten.

Hij is onze Schepper, onze enige verlossing.

Hij is onze Schepper, onze enige verlossing.

Hij is onze Schepper, onze enige verlossing.

Naar ‘Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Gods werk is ondoorgrondelijk

Volgende:Wat gebeurt er als je vlucht voor Gods oordeel?

Gerelateerde media