De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

958 Veranderingen in gezindheid zijn vooral veranderingen van natuur

Snelheid

958 Veranderingen in gezindheid zijn vooral veranderingen van natuur

Couplet 1

Transformatie in gezindheid

is een transformatie van natuur.

Natuur kun je niet zien in iemands gedrag.

Het omvat de zin en waarde van 't leven,

hun kijk op het leven en hun waarden,

dingen in de ziel, het wezen van de mens.

Hoe mensen en dingen ook veranderen

of de wereld draait op haar kop,

als de innerlijke waarheid je leidt,

en de waarheid schiet wortel in jou,

als Gods woord je leven en blik leidt,

en je ervaring leiding geeft,

dan zul je waarlijk veranderd zijn,

dan zul je waarlijk veranderd zijn.

Couplet 2

Als mensen Gods werk ervaren

en de waarheid volledig binnengaan,

hun waarden veranderen, hun kijk op 't leven,

en dingen zien op de wijze van God,

zich onderwerpen en wijden aan God,

dan zal hun gezindheid worden veranderd.

Als men de waarheid niet aan kan nemen,

dan is transformatie uitgesloten.

Hoe mensen en dingen ook veranderen

of de wereld draait op haar kop,

als de innerlijke waarheid je leidt,

en de waarheid schiet wortel in jou,

als Gods woord je leven en blik leidt,

en je ervaring leiding geeft,

dan zul je waarlijk veranderd zijn,

dan zul je waarlijk veranderd zijn.

Naar ‘Wat je zou moeten weten over het transformeren van je gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Hoe God veranderingen in de gezindheden van de mensen meet

Volgende:Het transformeren van je gezindheid begint met het begrijpen van je natuur

Gerelateerde media

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…

 • Het belang van de incarnatie

  I Incarnatie betekent dat Gods Geest vlees wordt. Dit betekent dat God Zelf vlees wordt. Zijn werk in het vlees is het werk van de Geest dat gerealise…

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…

 • Het resultaat bereikt door God te kennen

  I Op een dag, voel je dat de Schepper geen raadsel meer is, Hij is nooit verborgen geweest, Hij verborg Zijn gezicht nooit voor jou; Hij staat helemaa…