We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

171 Ik zal niet rusten voordat ik de waarheid verkrijg

Refrein

Ik verklaar dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Ik zal niet rusten voordat ik God ken!

Als ik het lijden dat ik moet dragen niet kan dragen, zal ik het nooit waard zijn menselijk te worden genoemd. Als ik Gods liefde niet terug kan betalen, zal ik me te beschaamd voelen om Hem te zien.

1

Het Woord dat in het vlees verschijnt, is God Zelf. Hij is de praktische God die geïncarneerd is in de laatste dagen.

Voordat de tijd begon, beschikte Hij tevoren mijn geboorte in de laatste dagen. Door mij te overwinnen en te redden, heeft God Zijn leven aan mij geschonken.

God heeft de zondige natuur van de mensheid geoordeeld. Hij heeft het afschuwelijke, boosaardige gelaat van de mensheid blootgelegd, dat toebehoort aan Satan.

Ik ben te schande gemaakt en kan nergens schuilen; ik sta diep beschaamd. Ik weet dat ik niet meer ben dan een handvol stof.

Niets heb ik nog waarop ik mij zou kunnen beroemen. Ik strek mijzelf uit op de grond; mijn hart is overwonnen.

2

Gods rechtvaardigheid en heiligheid brengen mijn ongehoorzaamheid aan het licht en ik veracht mijn eigen gemeenheid en achterbaksheid zelfs nog meer.

Gods leven is de waarheid. Mijn hart dorst naar de waarheid en ik streef ernaar vooruitgang te boeken.

Dat ik God ken inspireert me om het leven na te jagen. Leven volgens Zijn woorden is werkelijk een grote zegening.

Door Gods werk heb ik inzicht in mijzelf verkregen. Ik heb mijn diepe verdorvenheid gezien, en ook dat ik onwaardig ben om Hem te dienen.

Ik ben gretig om God te gehoorzamen, aan Hem te offeren en Hem in stilte lief te hebben. Ik voel me voldaan dat ik voor Hem getuigenis kan afleggen.

Vorige:Hoe zinvol is het de waarheid na te jagen!

Volgende:God is altijd aan het werk geweest. Waarom begrijp je dat nog steeds niet?

Gerelateerde media

 • Het doel achter Gods incarnatie tijdens de laatste dagen

  I God werd vlees in de laatste dagen om het werk te doen dat Hij moest doen, om Zijn bediening van woorden uit te voeren. Hij werkt persoonlijk onder …

 • De betekenis van Gods verschijning

  I De verschijning van God verwijst naar Zijn persoonlijke aankomst op aarde om Zijn werk te doen. Met Zijn eigen gezindheid en identiteit, en op Zijn …

 • Gods liefde is niet het bezit van enig geschapen wezen

  I De woorden van God zijn vol van leven, tonen ons het pad dat wij moeten bewandelen, het begrip van wat de waarheid is. We zijn aangetrokken tot Zijn…

 • Gods gezag is uniek

  Couplet 1 Gods gezag is uniek; het is Zijn speciale essentie en uiting, dat geen andere wezens bezitten, geschapen of niet geschapen. Alle…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!