We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

174 Inzien dat Christus voor eeuwig de waarheid is

1

Vroeger, toen ik in de Heer geloofde, had ik nog geen enkel besef van de echte waarheid.

Ik zag geen verschil tussen ware leiders, en valse leiders en antichristen.

Ik vereerde, aanbad en volgde iedereen die de leer van de Bijbel kon verklaren.

Ik dacht dat iedereen die hard werkte en intens leed voor de kerk een goed leider was.

Ik was zo naïef te denken dat ik door hen te volgen, toegang zou krijgen tot het hemelse koninkrijk.

2

Pas nadat ik oordeel had ondergaan, besefte ik hoe belachelijk en bespottelijk mijn manier van denken was.

Ik had mensen nooit weten te onderscheiden op basis van de waarheid, maar baseerde me op opvattingen en fantasieën.

Ik deed wat de leider zei en dacht dat ik God gehoorzaamde.

Ik aanbad status en macht; God had absoluut geen plaats in mijn hart.

Nu pas realiseer ik me hoe werkelijk misleid mijn geloof in God was.

3

Nu pas zie ik in hoe moeilijk het is om de waarheid en het leven in het geloof in God te verwerven.

Slechts door Gods oordeel te ondergaan en door de waarheid te beoefenen kan ik God waarlijk kennen.

Wanneer mensen God niet kennen, hoe goed hun gedrag ook mag zijn, blijven ze huichelachtig.

Hoe goed de opvattingen en fantasieën van mensen ook mogen zijn, het zijn dwalingen die niet met de waarheid verenigbaar zijn.

Alleen Gods woorden zijn de waarheid, alleen Zijn woorden kunnen mensen reinigen en redden.

4

Wanneer we in God geloven, moeten we geloven dat Christus de waarheid is, en mogen we geen mensen volgen.

Wanneer we de waarheid begrijpen en God kennen, zullen we vanzelf in staat zijn om verschillende soorten mensen te onderscheiden.

Wanneer we in God geloven, moeten we gehoorzaamheid betrachten aan de waarheid van Gods woorden en op onze hoede zijn voor mensen.

Zonder de waarheid, zonder dat vermogen om te onderscheiden, zullen we zeker worden bedrogen en onheil over onszelf afroepen.

Pas wanneer we inzien dat Christus voor eeuwig de waarheid is, kunnen we Hem trouw tot het einde blijven volgen.

Vorige:Berouw

Volgende:Mijn hart is vervuld van een diepe pijn

Gerelateerde media

 • Gods liefde wordt voor altijd verheerlijkt

  I Waar vraagt U om als u vernederingen ondergaat? Voor wie werkt U en voor wie zorgt U? Spoedend van hot naar her om Gods wil uit te voeren, denkt U a…

 • God werd vlees voornamelijk om Zijn woorden uit te drukken

  I Men weet vandaag te weinig over de praktische God en de betekenis van incarnatie. Wanneer het over Gods vlees door Zijn werk en woorden gaat, ziet m…

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • Zij die stevig staan tijdens beproevingen zijn overwinnaars

  I In het Tijdperk van het Koninkrijk, zal de mensheid compleet gemaakt worden, volledig compleet in het Koninkrijks Tijdperk. Wanneer de overwinning b…

 • Om te leven moet men de waarheid kennen

  I Iemand die in God gelooft, moet Gods woord bij zich hebben om een saai leven te vermijden. Het licht straalt van Gods woord, zonder Gods woord weet …