We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

193 Het lied van de vriendelijke waarschuwing

Christus is overwinnaar. Christus is overwinnaar.

1

Door God te volgen en de waarheid te verwerven, bewandel je het pad van het leven.

Door uit te zijn op theologie en over theorieën te preken, doe je zowel anderen als jezelf schade aan.

Als je een doctrine verkondigt en je vastklampt aan de regels, blijkt daaruit dat je geen werkelijkheid hebt.

Als je wel kreten slaakt maar die niet in praktijk brengt, is het duidelijk dat je God bedriegt.

Als je wedijvert om status en in de publiciteit probeert te komen, is dat hoogmoedig en zelfgenoegzaam.

Door je eigen verlangens te volgen en de waarheid geweld aan te doen, trotseer je God.

Door je noties te voeden en God te weerstaan in je hart, kom je in opstand tegen Hem.

Omdat je geen onderscheidingsvermogen hebt en naar iedereen luistert, ben je een grote dwaas.

Wanneer je een mens vereert en een mens volgt, betekent dat dat je een ongelovige bent.

Je bereikt er niets mee als je op je talenten vertrouwt en je verlaat op jezelf.

Alleen wanneer je God vreest en het kwaad vermijdt, kun je wijs worden.

Door principieel je plicht te vervullen, krijg je lof van God.

O, Christus is voor altijd de waarheid.

O, Christus is voor altijd de waarheid.

2

Christus is overwinnaar. Christus is overwinnaar.

Eerlijke mensen zijn niet slordig bij het vervullen van hun plichten.

Bedrieglijke mensen spannen zich wel een beetje in, maar ze kennen geen trouw.

Als je een goed hart hebt en goede daden verricht, zal God je zeker redden.

Als je een kwaadaardig hart hebt en je menselijkheid er slecht aan toe is, zal God je zeker ontmaskeren.

Door wel genade te zoeken, maar te weigeren het oordeel te ondergaan, verraad je God waarlijk.

Wanneer je Gods woorden in praktijk brengt en werkelijkheid bezit, zal God je zeker zegenen.

Verdeeldheid zaaien en mensen bedriegen zijn de daden van Satan.

Wat is het toch ongelofelijk hoogmoedig om jezelf breed te maken en ervoor te zorgen dat anderen zich aan je onderwerpen.

Anderen in de val lokken en je eigen koninkrijk stichten zijn dingen die van jou een kwade demon en antichrist maken.

God volgen en volgens Zijn woorden leven zijn dingen die je waarlijk wijs maken.

Ware dienst is: getuigen van God en God verheerlijken.

Petrus’ pad naar succes is: God liefhebben en de waarheid in praktijk brengen.

O, Christus is voor altijd de waarheid.

O, Christus is voor altijd de waarheid.

Vorige:Vastbesloten om God trouw tevreden te stellen

Volgende:Ketenen

Gerelateerde media