We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

269 Ik zal God tot in eeuwigheid liefhebben

1

O, God! Uw woorden roepen me tot u terug,

ik aanvaard dag en nacht training in uw koninkrijk.

De vele malen dat ik zwak en negatief was, hebben uw woorden me gekalmeerd en ondersteund.

De vele malen dat ik me liet verleiden, heeft u me op wonderbaarlijke wijze gered en geleid.

En de vele malen dat ik werd opgejaagd en vervolgd door de CCP (de Communistische Partij van China),

was het u die me grote kracht gaf en me heimelijk beschermde.

U leidde me door vele ontberingen en gevaren. U bleef bij me in lijden en tegenspoed.

Nu weet ik dat u van me hebt gehouden.

2

O, God! Door middel van het oordeel heb ik uw ware liefde gezien.

Ik heb gezien dat uw rechtvaardige gezindheid waarlijk zo mooi is.

De vele malen dat ik alleen maar voor status werkte, heeft u me gesnoeid en behandeld.

De vele malen dat ik arrogant en verwaand was, heeft u me gedisciplineerd en geslagen.

Door beproevingen en loutering heb ik geleerd u te gehoorzamen.

Nu ik opgroei in uw woord, leef ik een menselijke gelijkenis uit.

O, God, ik zal u eeuwig liefhebben. Of ik nu word gezegend of vervloekt,

ik zal uw soevereiniteit en ordening gehoorzamen.

Ik zal u mijn ware liefde schenken en u niet laten wachten.

Ik zal u mijn zuivere liefde geven en u van mijn liefde laten genieten.

Ik zal u al mijn liefde schenken en u mijn liefde laten verwerven.

Ik zal u eeuwig liefhebben. Ik wens u tevreden te stellen.

Vorige:Moge ik voor altijd met God zijn

Volgende:Gods liefde is zo echt

Gerelateerde media

 • Gods gezag is uniek

  Couplet 1 Gods gezag is uniek; het is Zijn speciale essentie en uiting, dat geen andere wezens bezitten, geschapen of niet geschapen. Alle…

 • Wat gelovigen zouden moeten nastreven

  I Hoeveel werk heeft God in jou gedaan? Hoeveel heb jij doorstaan en geproefd? Hij disciplineert en Hij test jou. Hij vervolledigt Zijn werk in jou. A…

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • Alles onder het gezag van de Schepper is volkomen perfect

  I Alles wat God gemaakt heeft, alles wat wel en niet kan bewegen, zoals vogels en vissen, planten, vee, insecten en wilde dieren, ze waren goed met Go…

 • Door het roepen van de mens geeft God hem wat hij nodig heeft

  I Nadat God de mens geschapen had, hen een geest geschonken had, en zei dat als ze niet naar Hem riepen, zij weg van Zijn geest zouden zijn, en de "he…