We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

309 Ik zou elke dag bij God willen zijn

1

Op de dag dat God en wij uiteengingen, had Hij een glimlach op Zijn gezicht.

Hij keerde Zich om en zwaaide naar ons, in een betraande stilte zagen we Hem gaan.

Omdat de kerken Hem nodig hadden, kon ik er bij Hem niet op aandringen te blijven.

Terwijl Hij in de verte wegwandelde, keek ik naar Zijn rug. Ik bewaarde Zijn aanmaningen in mijn hart.

Telkens als ik zwak ben, denk ik aan de prijs die God heeft betaald.

Gods ware liefde, Zijn krachtige woorden,

beroeren en verwarmen mijn hart; ik voel dat ik zo veel verschuldigd ben aan God.

Ik haat mezelf omdat ik te veel geef om mijn vlees en ik voel me onwaardig om in Zijn aanschijn te leven.

2

Wanneer ik maar aan Gods liefde denk, wordt mijn hart dubbel bemoedigd.

Ik wil aan Gods zijde zijn en mijn plicht vervullen, en ik voel dat mijn gestalte zo klein is.

Wanneer zal ik opgroeien tot een persoon die aan Gods zijde kan staan en Hem kan dienen?

Ik ben vastberaden Gods woord in praktijk te brengen, zodat mijn leven snel groeit.

Hoe graag wil ik aan Gods zijde zijn en Hem zoveel vertrouwelijke dingen toevertrouwen.

Bij de gedachte aan het beeld van toen we samen waren wordt mijn hart gevuld met zoete zaligheid.

God leeft nederig onder de mensen en voorziet ons van waarheid en leven.

Met ons hart kijken we naar Hem op en verlangen elke dag om bij Hem te zijn.

Vorige:Eens zullen we elkaar weer ontmoeten

Volgende:Smachten naar God

Gerelateerde media

 • God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

  God schiep de mens; hetzij de mens ontaard is hetzij ze Hem volgen, God behandelt de mens als dierbaar, je zou kunnen zeggen, als Zijn familie. De mens is geen speelgoed voor Hem.

 • Gehoorzaam het werk van de Geest om tot het einde te volgen

  I Het werk van de Heilige Geest verandert van dag tot dag, stap voor stap hoger met grotere openbaringen. Dit is hoe God werkt om de mens te vervolmak…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • Het leed van de verdorven mensheid

  I Wandelend door de tijd met God, wie weet dat God alles regeert, het lot van alles wat leeft, orkestrerend, alles begeleidend? Dit is de menselijke g…

 • Gods liefde teruggeven en Zijn getuige zijn

  I God werd nederig vlees om de mensheid te redden, elke stap begeleidend, wandelend tussen kerken, de waarheid uitdrukkend, nauwgezet de mens bewatere…