We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

312 Verlangen naar God

1

Als ik aanzie dat God weggaat, breekt mijn hart.

Voorbije ogenblikken schieten aan me voorbij, Gods leer weerklinkt in mijn oor.

Treur niet, wees niet bedroefd.

Bij ons afscheid resten in mijn hart zo vele woorden die ik zou willen delen.

O God, O God, lieve God!

Wanneer zullen wij elkaar wederzien, wanneer zullen wij uw leer opnieuw vernemen?

2

Ik smacht naar God met een berouwvol hart.

Zo vele schulden te vergoeden is moeilijk, een last die mijn hart bedrukt.

In Gods woorden is oordeel en vertroosting.

Hij vermaant mij, keer op keer, en onderricht me met geduld; Zijn woorden strekken mij met elke stap opnieuw tot richtsnoer.

O God, O God, lieve God!

Naar u verlangen onze harten, uw verschijning in het openbaar heten wij welkom.

3

Ik smacht naar Gods gratie, ik verlang naar God.

Ik wandel met God ondanks grotegevaren en ontberingen; in tegenspoed word ik Zijn liefde dieper gewaar.

Schaamte en tranen, verdriet en lijden.

Door tegenspoed en louteringen blijven Gods woorden me bij, ik volhard in mijn getuigenis en zegevier over Satan.

O God, O God, lieve God!

Moge u eeuwig waken over ons, opdat wij omsloten door uw liefde leven.

4

Ik zou zonder einde willen spreken over vroeger ogenblikken van ons samenzijn.

Maar mijn ogen vullen zich met tranen en ik ben sprakeloos, Gods vermaningen verblijven in mijn hart.

Ik ga tot aan de verste uiteinden der wereld, de grootste diepten van de zee.

Ik wijk niet af, hoe onherbergzaam ook mijn reis, van de voltooiing van mijn opdracht.

O God, O God, lieve God!

U bent voor altijd onze God, wij hebben u voor altijd lief, u bent het, aan wie wij toebehoren.

Vorige:Eeuwig verlangen

Volgende:Waar u ook gaat, ik zal aan u gehecht zijn

Gerelateerde media

 • God redt degenen die God vereren en het kwaad vermijden

  I In de tijd van Noach, was de mens afgedwaald, enorm verdorven, en ze verloren de zegen van God, niet meer verzorgd door God, Zijn beloften verloren.…

 • Alleen God houdt het meest van de mens

  God wordt vlees in de laatste dagen om de mens te redden, want Hij houdt van hen. Gedreven door Zijn liefde, voert Hij het werk van vandaag uit. Het is gebouwd op liefde. God wordt vlees en verdraagt schande om de gecorrumpeerden te redden. Hij doorstaat zo’n pijn. Want opnieuw en opnieuw, toont Hij Zijn onmeetbare liefde. God wil geen enkele ziel verloren zien gaan. De mens geeft niet om hoe zijn toekomst zal zijn. De mens weet niet hoe hij zijn eigen leven moet koesteren. Maar God wel. Alleen Hij houdt van de mens. Oh ... oh ...

 • Gods nederigheid is zo lieftallig

  God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

 • Volg het nieuwe werk van de Heilige Geest om Gods lof te verkrijgen

  I Wow ... wow ... wow ... wow ... Het werk volgen van de Heilige Geest betekent dat men Gods wil begrijpt, handelt naar Gods eisen, de God van vandaag…

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.