De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

312 Verlangen naar God

1

Als ik aanzie dat God weggaat, breekt mijn hart.

Voorbije ogenblikken schieten aan me voorbij, Gods leer weerklinkt in mijn oor.

Treur niet, wees niet bedroefd.

Bij ons afscheid resten in mijn hart zo vele woorden die ik zou willen delen.

O God, O God, lieve God!

Wanneer zullen wij elkaar wederzien, wanneer zullen wij uw leer opnieuw vernemen?

2

Ik smacht naar God met een berouwvol hart.

Zo vele schulden te vergoeden is moeilijk, een last die mijn hart bedrukt.

In Gods woorden is oordeel en vertroosting.

Hij vermaant mij, keer op keer, en onderricht me met geduld; Zijn woorden strekken mij met elke stap opnieuw tot richtsnoer.

O God, O God, lieve God!

Naar u verlangen onze harten, uw verschijning in het openbaar heten wij welkom.

3

Ik smacht naar Gods gratie, ik verlang naar God.

Ik wandel met God ondanks grotegevaren en ontberingen; in tegenspoed word ik Zijn liefde dieper gewaar.

Schaamte en tranen, verdriet en lijden.

Door tegenspoed en louteringen blijven Gods woorden me bij, ik volhard in mijn getuigenis en zegevier over Satan.

O God, O God, lieve God!

Moge u eeuwig waken over ons, opdat wij omsloten door uw liefde leven.

4

Ik zou zonder einde willen spreken over vroeger ogenblikken van ons samenzijn.

Maar mijn ogen vullen zich met tranen en ik ben sprakeloos, Gods vermaningen verblijven in mijn hart.

Ik ga tot aan de verste uiteinden der wereld, de grootste diepten van de zee.

Ik wijk niet af, hoe onherbergzaam ook mijn reis, van de voltooiing van mijn opdracht.

O God, O God, lieve God!

U bent voor altijd onze God, wij hebben u voor altijd lief, u bent het, aan wie wij toebehoren.

Vorige:Eeuwig verlangen

Volgende:Waar u ook gaat, ik zal aan u gehecht zijn

Gerelateerde media

 • Om te leven moet men de waarheid kennen

  I Iemand die in God gelooft, moet Gods woord bij zich hebben om een saai leven te vermijden. Het licht straalt van Gods woord, zonder Gods woord weet …

 • In afwachting van Gods goede nieuws

  I Met verlangende ogen, roept u dringend. Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart. Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht, uw hoop uits…

 • God wil het ware hart van de mens

  I Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen to…

 • Zolang je God niet verlaat

  Gods liefde en genade doordringt Zijn managementwerk van 't eerste tot het laatste detail. I Of de mens Zijn goedhartige wil voelt of niet, onvermoei…