479 De gelijkenis van hen die gebruikt worden door God

Intro

God gebruikt mensen die anders lijken.

Ze lijken niet rationeel, hebben geen goede relaties.

Maar ze spreken niet achteloos. Ze spreken gepast.

En hun hart is altijd in stilte voor God.


Couplet 1

Zij die door God worden gebruikt

tonen geen liefde naar buiten en willen geen indruk maken.

Maar als zij spirituele dingen zeggen,

openen ze hun hart en voorzien ze iedereen

onbaatzuchtig van de verlichting

die ze hebben verkregen door echte ervaring voor God.

Zo tonen zij hun liefde voor God

en stellen ze Gods wil tevreden.


Refrein

Ze zijn onschuldig, levendig en beminnelijk,

maar hebben een zekere kalmte.

Dit is de gelijkenis van hen die worden gebruikt door God.


Couplet 2

Zij die door God worden gebruikt

zijn, als ze worden bespot en belasterd,

in staat niet te worden beheerst

door mensen of dingen van buitenaf,

en kunnen nog steeds stil zijn voor God.

Zulke personen hebben schijnbaar hun eigen unieke inzichten.

Ongeacht van wat anderen doen,

zal hun hart God nooit verlaten.


Refrein

Ze zijn onschuldig, levendig en beminnelijk,

maar hebben een zekere kalmte.

Dit is de gelijkenis van hen die worden gebruikt door God.


Couplet 3

Zij die door God worden gebruikt,

wanneer anderen achteloos vrolijk kletsen,

blijven zij kalm en bidden tot God.

Zoeken Zijn intenties of denken aan Zijn woord.

Ze denken er nooit aan hoe ze gepaste

relaties met anderen moeten onderhouden.

Zulke personen lijken er geen levensfilosofie op na te houden.


Refrein

Ze zijn onschuldig, levendig en beminnelijk,

maar hebben een zekere kalmte.

Dit is de gelijkenis van hen die worden gebruikt door God.


Brug

Gods maatstaf om de mens te gebruiken

is dat ze in staat zijn om hun hart naar Hem te keren,

en naar Zijn woord verlangen, en de waarheid zoeken.

Zulke personen kunnen verlicht zijn

en het werk van de Heilige Geest verkrijgen.


Refrein

Ze zijn onschuldig, levendig en beminnelijk,

maar hebben een zekere kalmte.

Dit is de gelijkenis van hen die worden gebruikt door God.


Naar ‘Het is heel belangrijk om te zorgen voor een goede relatie met God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 444 Durf je te beweren dat Gods naam nooit kan veranderen?

Volgende: 445 Gods basis voor het veroordelen van mensen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek