We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

466 Heb je een normale relatie met God?

1 Als je wilt nastreven om vervolmaakt te worden door God en het juiste spoor van het leven betreedt, dan moet je hart altijd leven in Gods aanwezigheid, niet losbandig zijn, niet Satan volgen, Satan geen mogelijkheden geven om zijn werk te doen, en je niet laten gebruiken door Satan. Je moet jezelf volledig aan God geven en God over jou laten heersen. Ben je bereid om de dienaar van Satan te zijn? Ben je bereid om door Satan te worden uitgebuit? Geloof je in God en volg je God na zodat je door Hem vervolmaakt kunt worden, of is het zo dat je een contrast wordt aangaande Gods werk? Ben je bereid om door God te worden gewonnen en een zinvol leven te leiden, of ben je bereid om een waardeloos en leeg leven te leiden?

2 Ben je bereid om door God gebruikt te worden, of uitgebuit door Satan? Ben je bereid om je door Gods woorden en waarheid te laten vervullen, of laat je je vervullen door zonde en Satan? Overweeg en weeg dit af. In je dagelijkse leven moet je die woorden begrijpen die je zegt en de dingen die je doet waardoor je relatie met God uit z’n normale verband wordt getrokken, corrigeer jezelf dan en ga op de juiste manier verder. Onderzoek te allen tijde je woorden, je acties, elke stap die je zet en je gedachten en ideeën. Heb grip op je ware toestand en begeef je op de weg van het werk van de Heilige Geest. Alleen op deze manier kun je een normale relatie met God hebben.

3 Door af te wegen of je relatie met God normaal is, zul je in staat zijn om je intenties recht te zetten, de natuur en essentie van de mens te begrijpen en jezelf werkelijk te begrijpen; hierdoor zul je in staat zijn om echte ervaringen op te doen, jezelf echt prijs te geven en te bereiken dat je jezelf wenst te onderwerpen. In gevallen waarin je ervaart dat je relatie met God normaal is, zul je in staat zijn om kansen te vinden om door God te worden vervolmaakt, zul je in staat zijn om veel situaties te begrijpen waarin de Heilige Geest werkt, en zul je in staat zijn om veel van Satans trucs en complotten te doorzien. Alleen op deze manier kun je door God worden vervolmaakt.

Naar ‘Hoe is je relatie met God?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Lees Gods woorden in relatie tot je eigen toestand

Volgende:Heb een normale relatie met God om vervolmaakt te worden

Gerelateerde media