We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

9 Christus’ koninkrijk is neergedaald op aarde

Couplet 1

Christus’ koninkrijk is neergedaald op aarde,

Gods woord overwint alles en regeert in de wereld.

We kunnen het nu allemaal zien met onze ogen,

alles wordt geschapen en vervolmaakt door Gods woord.

Nieuw Jeruzalem is naar beneden gekomen van de hemel boven,

Christus’ koninkrijk is reeds op aarde.

Het woord van God leeft onder ons allen,

het is met ons in elke handeling en gedachte.

Refrein

We juichen! We loven! We vieren dat Christus’ koninkrijk op aarde is.

We juichen! We loven! We vieren dat Gods woord regeert op aarde.

Couplet 2

Almachtige ware God, eeuwig en uniek!

Uw woord is verschenen in het vlees, levend en zichtbaar voor allen.

Alle woorden die u door de eeuwen heen heeft gesproken,

worden nu één voor één bereikt en voltooid.

Almachtige ware God, uw woorden regeren op aarde,

uw woord heeft zijn invloed getoond, zijn gezag.

Altijd stromend om mensenharten te voeden en te doenherleven.

uw woorden zijn de fontein van de levende wateren van het leven.

Refrein

We juichen! We loven! We vieren dat Christus’ koninkrijk op aarde is.

We juichen! We loven! We vieren dat Gods woord regeert op aarde.

Bridge

Door Gods oordeel en Zijn tuchtiging,

wordt onze verdorven gezindheid gewijzigd en gereinigd.

We geven al onze verering aan God,

we geven al onze gehoorzaamheid aan God.

We leven als mensen, dankzij Zijn redding.

We knielen voor Hem, we vereren Hem voor altijd.

Gereinigd, zijn we in het licht, winnen we Zijn liefde,

zingen we voor altijd lofzangen voor Hem.

Refrein

We juichen! We loven! We vieren dat Christus’ koninkrijk op aarde is.

We juichen! We loven! We vieren dat Gods woord regeert op aarde.

Couplet 3

De schoonheid van het koninkrijk is oneindig helder.

Iedereen op aarde verkondigt de woorden van God,

geeft zich over aan Zijn woord, vereert Hem.

Er is gejubel in het universum.

We vieren dat Zijn grote werk voltooid is,

dat Hij heilig, almachtig, rechtvaardig en wijs is.

God leidt ons Zelf Kanaän binnen,

opdat we kunnen genieten van Zijn overvloed en rijkdom.

Refrein

We juichen! We loven! We vieren dat Christus’ koninkrijk op aarde is.

We juichen! We loven! We vieren dat Gods woord regeert op aarde.

We juichen! We loven! We vieren dat Christus’ koninkrijk op aarde is.

We juichen! We loven! We vieren dat Gods woord regeert op aarde.

Gods woord regeert op aarde.

Vorige:Christus’ koninkrijk van rechtvaardigheid is verwezenlijkt

Volgende:Gods koninkrijk is op aarde gekomen

Gerelateerde media