9 Christus’ koninkrijk is neergedaald op aarde

Couplet 1

Christus’ koninkrijk is neergedaald op aarde,

Gods woord overwint alles en regeert in de wereld.

We kunnen het nu allemaal zien met onze ogen,

alles wordt geschapen en vervolmaakt door Gods woord.

Nieuw Jeruzalem is naar beneden gekomen van de hemel boven,

Christus’ koninkrijk is reeds op aarde.

Het woord van God leeft onder ons allen,

het is met ons in elke handeling en gedachte.


Refrein

We juichen! We loven! We vieren dat Christus’ koninkrijk op aarde is.

We juichen! We loven! We vieren dat Gods woord regeert op aarde.


Couplet 2

Almachtige ware God, eeuwig en uniek!

Uw woord is verschenen in het vlees, levend en zichtbaar voor allen.

Alle woorden die u door de eeuwen heen heeft gesproken,

worden nu één voor één bereikt en voltooid.

Almachtige ware God, uw woorden regeren op aarde,

uw woord heeft zijn invloed getoond, zijn gezag.

Altijd stromend om mensenharten te voeden en te doenherleven.

uw woorden zijn de fontein van de levende wateren van het leven.


Refrein

We juichen! We loven! We vieren dat Christus’ koninkrijk op aarde is.

We juichen! We loven! We vieren dat Gods woord regeert op aarde.


Bridge

Door Gods oordeel en Zijn tuchtiging,

wordt onze verdorven gezindheid gewijzigd en gereinigd.

We geven al onze verering aan God,

we geven al onze gehoorzaamheid aan God.

We leven als mensen, dankzij Zijn redding.

We knielen voor Hem, we vereren Hem voor altijd.

Gereinigd, zijn we in het licht, winnen we Zijn liefde,

zingen we voor altijd lofzangen voor Hem.


Refrein

We juichen! We loven! We vieren dat Christus’ koninkrijk op aarde is.

We juichen! We loven! We vieren dat Gods woord regeert op aarde.


Couplet 3

De schoonheid van het koninkrijk is oneindig helder.

Iedereen op aarde verkondigt de woorden van God,

geeft zich over aan Zijn woord, vereert Hem.

Er is gejubel in het universum.

We vieren dat Zijn grote werk voltooid is,

dat Hij heilig, almachtig, rechtvaardig en wijs is.

God leidt ons Zelf Kanaän binnen,

opdat we kunnen genieten van Zijn overvloed en rijkdom.


Refrein

We juichen! We loven! We vieren dat Christus’ koninkrijk op aarde is.

We juichen! We loven! We vieren dat Gods woord regeert op aarde.

We juichen! We loven! We vieren dat Christus’ koninkrijk op aarde is.

We juichen! We loven! We vieren dat Gods woord regeert op aarde.

Gods woord regeert op aarde.

Vorige: 8 Christus’ koninkrijk van rechtvaardigheid is verwezenlijkt

Volgende: 10 Gods koninkrijk is op aarde gekomen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek