De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

8 Christus’ koninkrijk van rechtvaardigheid is verwezenlijkt

Intro

Gods volk zingt lofliederen voor Hem,

want Zijn koninkrijk is verwezenlijkt.

Couplet 1

De bliksem heeft van het oosten naar het westen geflitst,

en de Mensenzoon is op aarde gekomen.

Christus van de laatste dagen heeft de waarheid geuit,

en dit is het Woord dat verschijnt in het vlees.

Oordeel van de laatste dagen is al begonnen

met het huis van God, het huis van God,

en de waarheid zal alle mensen op aarde blootleggen.

Pre-refrein

Almachtige God regeert and vult de hele wereld

met gerechtigheid en rechtvaardigheid.

Refrein

Het rechtvaardige koninkrijk van Christus is volledig verwezenlijkt op aarde.

Heel Gods volk zingt lofzangen voor Hem tot in de eeuwigheid.

Couplet 2

Niemand kan aan het rechtvaardige oordeel van God ontsnappen.

Alle slechten en zij die niet geloven

zullen worden verwijderd door tegenslag, beproeving en pijn.

Maar Gods volk aanvaardt oordeel en tuchtiging.

Hun verdorvenheid wordt gereinigd, en door alle tegenslagheen

zijn ze trouw aan God, trouw aan God,

zelfs tot aan de dood, volgen ze Christus standvastig.

Pre-refrein

Almachtige God regeert and vult de hele wereld

met gerechtigheid en rechtvaardigheid.

Refrein

Het rechtvaardige koninkrijk van Christus is volledig gerealiseerd op aarde.

Heel Gods volk zingt lofzangen voor Hem tot in de eeuwigheid.

Bridge 1

God heeft Satan overwonnen

en een groep van overwinnaars gemaakt.

Allen die God waarlijk liefhebben

zullen zeker in Zijn licht lopen.

Christus’ koninkrijk van rechtvaardigheid

is van de mensen die God liefhebben.

Couplet 3

Het salvo weerklinkt voor het koninkrijk van Christus,

en de zeven donderslagen schudden zowel hemel als aarde.

De kracht van Gods werk is zo machtig en groot.

Niets en niemand kan deze beheersen.

Grote rampen zullen alle slechte mensen uitroeien,

en dat zal onthullen, dat zal onthullen

hoe rechtvaardig God is, hoe heilig Hij is.

Pre-refrein

Almachtige God regeert and vult de hele wereld

met gerechtigheid en rechtvaardigheid.

Refrein

Het rechtvaardige koninkrijk van Christus

is volledig gerealiseerd op aarde.

Heel Gods volk zingt lofzangen

voor Hem tot in de eeuwigheid.

Bridge 2

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde,

de grote rode draak is vernietigd.

Gods woorden verspreiden zich over de hele wereld,

schudden alle naties en alle landen.

Alles wordt getransformeerd door Gods eigen woorden,

nieuwe aarde en hemel zijn verschenen.

Gods management is geslaagd,

Hij heeft eindelijk alle glorie verkregen.

Christus’ koninkrijk is verwezenlijkt.

Refrein

Het rechtvaardige koninkrijk van Christus is volledig gerealiseerd op aarde.

Heel Gods volk zingt lofzangen voor Hem tot in de eeuwigheid.

Vorige:Het heilige koninkrijk is verschenen

Volgende:Christus’ koninkrijk is neergedaald op aarde

Gerelateerde media