We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

11 Het koninkrijk van Christus wordt verwerkelijkt onder de mensen

Couplet 1

Almachtige God in het vlees toont Zich in de laatste dagen, in het oosten,

als de Zon der gerechtigheid die opgaat.

De mens heeft waar licht zien verschijnen.

De rechtvaardige en majesteitelijke, liefdevolle, genadige God,

komt nederig en verborgen onder de mensen,

Hij komt om te werken en de waarheid te spreken,

van aangezicht tot aangezicht met ons.

Refrein

De hele wereld juicht! Ieder volk verheugt zich!

Gods tabernakel komt onder de mensen.

Het universum roert zich en naties vereren!

Gods wil wordt gedaan op aard'.

’t Koninkrijk van Christus wordt vervuld op aard'.

Couplet 2

De God naar wie je dorstte, de God op wie ik wachtte is verschenen.

We zochten waarheid, verlangden naar licht;

waarheid en licht zijn tot de mens gekomen.

Jij en ik houden van God, de mensheid heeft hoop op redding.

Mensen gehoorzamen, naties vereren de praktische God in het vlees.

Almachtige God drukt waarheid uit en brengt Zijn oordeel,

openbaart Zijn rechtvaardige gezindheid.

Refrein

De hele wereld juicht! Ieder volk verheugt zich!

Gods tabernakel komt onder de mensen.

Het universum roert zich en naties vereren!

Gods wil wordt gedaan op aard'.

’t Koninkrijk van Christus wordt vervuld op aard'.

Couplet 3

Door 't oordeel en de tuchtiging, de beproevingen van Zijn woord,

overwint en maakt God een groep overwinnaars.

Gods woord – toorn en majesteit –

oordeelt en zuivert 't onrecht van de mens,

verwoest het tijdperk van 't duister.

Waarheid en rechtvaardigheid heersen op aard!

Refrein

De hele wereld juicht! Ieder volk verheugt zich!

Gods tabernakel komt onder de mensen.

Het universum roert zich en naties vereren!

Gods wil wordt gedaan op aard'.

’t Koninkrijk van Christus wordt vervuld op aard'.

Vorige:Gods koninkrijk is op aarde gekomen

Volgende:God brengt de mensheid tot het licht

Gerelateerde media

 • Gods focus is het hart van de mens

  I Wanneer men aanvaardt wat God toevertrouwt, heeft God een norm voor de mens, of iemands daden goed of slecht zijn, of men gehoorzaamt of Gods wil te…

 • Wie kan Gods hart begrijpen?

  I God op aarde is altijd stil. Hoe wreed de mens ook kan zijn, Hij trekt Zich er niks van aan, doet het werk dat Zijn Vader aan Hem gaf. Wie heeft God…

 • God lijdt erg om de mens te redden

  I Lang geleden kwam God naar de menselijke wereld, doorstond hetzelfde lijden als de mens. Hij heeft vele jaren met de mens geleefd, niemand ontdekte …

 • Gods nederigheid is zo lieftallig

  God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

 • God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen

  Couplet 1 Het pad waarop God ons leidt gaat niet recht omhoog. Het is een weg met vele bochten en vele gaten. Hij zegt tegen ons: Hoe moeilijker het p…