We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

11 Het koninkrijk van Christus wordt verwerkelijkt onder de mensen

Couplet 1

Almachtige God in het vlees toont Zich in de laatste dagen, in het oosten,

als de Zon der gerechtigheid die opgaat.

De mens heeft waar licht zien verschijnen.

De rechtvaardige en majesteitelijke, liefdevolle, genadige God,

komt nederig en verborgen onder de mensen,

Hij komt om te werken en de waarheid te spreken,

van aangezicht tot aangezicht met ons.

Refrein

De hele wereld juicht! Ieder volk verheugt zich!

Gods tabernakel komt onder de mensen.

Het universum roert zich en naties vereren!

Gods wil wordt gedaan op aard'.

’t Koninkrijk van Christus wordt vervuld op aard'.

Couplet 2

De God naar wie je dorstte, de God op wie ik wachtte is verschenen.

We zochten waarheid, verlangden naar licht;

waarheid en licht zijn tot de mens gekomen.

Jij en ik houden van God, de mensheid heeft hoop op redding.

Mensen gehoorzamen, naties vereren de praktische God in het vlees.

Almachtige God drukt waarheid uit en brengt Zijn oordeel,

openbaart Zijn rechtvaardige gezindheid.

Refrein

De hele wereld juicht! Ieder volk verheugt zich!

Gods tabernakel komt onder de mensen.

Het universum roert zich en naties vereren!

Gods wil wordt gedaan op aard'.

’t Koninkrijk van Christus wordt vervuld op aard'.

Couplet 3

Door 't oordeel en de tuchtiging, de beproevingen van Zijn woord,

overwint en maakt God een groep overwinnaars.

Gods woord – toorn en majesteit –

oordeelt en zuivert 't onrecht van de mens,

verwoest het tijdperk van 't duister.

Waarheid en rechtvaardigheid heersen op aard!

Refrein

De hele wereld juicht! Ieder volk verheugt zich!

Gods tabernakel komt onder de mensen.

Het universum roert zich en naties vereren!

Gods wil wordt gedaan op aard'.

’t Koninkrijk van Christus wordt vervuld op aard'.

Vorige:Gods koninkrijk is op aarde gekomen

Volgende:God brengt de mensheid tot het licht

Gerelateerde media