We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

10 Gods koninkrijk is op aarde gekomen

I

Bliksem flitste uit het oosten.

De Mensenzoon is verschenen in het vlees

om de waarheid uit te drukken en alle volkeren te redden.

Gods koninkrijk is op aarde gekomen.

God, door de eeuwen heen verwacht en te allen tijde gezocht,

verscheen in het oosten, stralend op de aarde.

De Zon der gerechtigheid, de hoop van de mensheid,

ja, God is verschenen in het oosten.

De God naar wie je verlangde, de God op wie ik hoopte,

is vlees geworden en verschenen aan ons,

Hij drukt waarheden uit en brengt het licht.

God is gekomen, Hij is nu Koning geworden.

Alle naties aanbidden, vervoering vult de aarde.

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

Alle naties aanbidden, vervoering vult de aarde.

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

II

Rechtvaardige en majesteitelijk, liefdevolle, genadige God;

nu is Hij in het vlees, nederig verscholen onder de mensen.

Hij drukte waarheden uit om mensen te oordelen,

te reinigen en te vervolmaken.

Hij heeft in China een groep overwinnaars gemaakt.

Alle naties aanbidden, vervoering vult de aarde.

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

Alle naties aanbidden, vervoering vult de aarde.

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

III

Jij hebt God lief in je hart, ik heb God lief in mijn hart.

Hij heeft het pad van eeuwig leven aan de mens gebracht.

Alle volkeren onderwerpen zich, alle naties aanbidden.

Gods koninkrijk is op aarde gekomen.

De heilige trompet schalde, Gods rechtvaardigheid is geopenbaard.

Onrechtvaardigheid wordt gereinigd,

rampspoed heeft Satans koninkrijk vernietigd

Dan – gejubel! Alle mensen verheugen zich.

Het Duizendjarig Koninkrijk is verschenen aan de mens.

Alle naties aanbidden, vervoering vult de aarde.

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

Alle naties aanbidden, vervoering vult de aarde.

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

Vorige:Christus’ koninkrijk is neergedaald op aarde

Volgende:Het koninkrijk van Christus wordt verwerkelijkt onder de mensen

Gerelateerde media

 • Alleen God houdt het meest van de mens

  God wordt vlees in de laatste dagen om de mens te redden, want Hij houdt van hen. Gedreven door Zijn liefde, voert Hij het werk van vandaag uit. Het is gebouwd op liefde. God wordt vlees en verdraagt schande om de gecorrumpeerden te redden. Hij doorstaat zo’n pijn. Want opnieuw en opnieuw, toont Hij Zijn onmeetbare liefde. God wil geen enkele ziel verloren zien gaan. De mens geeft niet om hoe zijn toekomst zal zijn. De mens weet niet hoe hij zijn eigen leven moet koesteren. Maar God wel. Alleen Hij houdt van de mens. Oh ... oh ...

 • Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest

  I Het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest beslissen of je oprecht zoekt, niet de oordelen van anderen, noch hun meningen. Maar meer dan dit, …

 • Wat hebben jullie God teruggegeven

  I God is bij jullie gebleven gedurende vele seizoenen. Hij heeft lang met jullie geleefd. Hoeveel gemene daden zijn aan Hem ontglipt? Jullie woorden w…

 • De vleesgeworden God doet het belangrijkste werk van het redden van de mens

  I Het werk van God in het vlees is het grootste van Gods werk. Het werk van God in het vlees, het diepgaandst van al Gods werk. Van de drie fases van…

 • Wie kan Gods hart begrijpen?

  I God op aarde is altijd stil. Hoe wreed de mens ook kan zijn, Hij trekt Zich er niks van aan, doet het werk dat Zijn Vader aan Hem gaf. Wie heeft God…