10 Gods koninkrijk is op aarde gekomen

I

Bliksem flitste uit het oosten.

De Mensenzoon is verschenen in het vlees

om de waarheid uit te drukken en alle volkeren te redden.

Gods koninkrijk is op aarde gekomen.

God, door de eeuwen heen verwacht en te allen tijde gezocht,

verscheen in het oosten, stralend op de aarde.

De Zon der gerechtigheid, de hoop van de mensheid,

ja, God is verschenen in het oosten.

De God naar wie je verlangde, de God op wie ik hoopte,

is vlees geworden en verschenen aan ons,

Hij drukt waarheden uit en brengt het licht.

God is gekomen, Hij is nu Koning geworden.

Alle naties aanbidden, vervoering vult de aarde.

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

Alle naties aanbidden, vervoering vult de aarde.

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!


II

Rechtvaardige en majesteitelijk, liefdevolle, genadige God;

nu is Hij in het vlees, nederig verscholen onder de mensen.

Hij drukte waarheden uit om mensen te oordelen,

te reinigen en te vervolmaken.

Hij heeft in China een groep overwinnaars gemaakt.

Alle naties aanbidden, vervoering vult de aarde.

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

Alle naties aanbidden, vervoering vult de aarde.

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!


III

Jij hebt God lief in je hart, ik heb God lief in mijn hart.

Hij heeft het pad van eeuwig leven aan de mens gebracht.

Alle volkeren onderwerpen zich, alle naties aanbidden.

Gods koninkrijk is op aarde gekomen.

De heilige trompet schalde, Gods rechtvaardigheid is geopenbaard.

Onrechtvaardigheid wordt gereinigd,

rampspoed heeft Satans koninkrijk vernietigd

Dan – gejubel! Alle mensen verheugen zich.

Het Duizendjarig Koninkrijk is verschenen aan de mens.

Alle naties aanbidden, vervoering vult de aarde.

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

Alle naties aanbidden, vervoering vult de aarde.

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

Want het koninkrijk van de wereld is nu het koninkrijk van Christus!

Vorige: 9 Christus’ koninkrijk is neergedaald op aarde

Volgende: 11 Het koninkrijk van Christus wordt verwerkelijkt onder de mensen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek