De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

7 Het heilige koninkrijk is verschenen

Snelheid

7 Het heilige koninkrijk is verschenen

Couplet 1

De geïncarneerde God is tussen de mensen

en oordeel is begonnen met het huis van God.

We worden verheven voor Zijn troon om bij

het huwelijksfeest van Christus, Almachtige God, te zijn.

Oordeel reinigt ons, verandert onze gezindheid.

We worden herboren en worden nieuwe mensen.

We vereren God, we buigen diep voor Hem,

prijzen Zijn heiligheid en rechtvaardigheid.

Refrein 1

Bereid ons te onderwerpen en onze oprechtheid te geven,

vervullen we trouw onze plicht.

God, we houden van u met heel ons hart

en zingen eeuwig onze lofzang voor u.

Het heilige koninkrijk is verschenen.

Het heilige koninkrijk is verschenen.

Couplet 2

God uit de waarheid om de wereld te oordelen

en toont Zijn rechtvaardigheid volledig.

De kwade machten die God weerstaan

zullen worden vernietigd door grote rampen.

Nu heeft God alles vernieuwd

voor Zijn gebruik en genoegen.

Dit is niet langer een smerig, losbandig land,

maar een heilig koninkrijk voor altijd.

Refrein 2

Gods woord heeft alles bereikt,

God regeert als Koning in de wereld.

God heeft Zijn glorie volledig verkregen,

Christus' koninkrijk is verschenen op aarde.

Het heilige koninkrijk is verschenen.

Het heilige koninkrijk is verschenen.

Couplet 3

De Zon van rechtvaardigheid schijnt over alle landen

en alles krijgt nieuw leven.

Gods volk komt vreugdevol samen,

danst en zingt in Zijn overwinning.

Allen prijzen Zijn succes.

De hele wereld is gevuld met gejuich en gelach.

Alles dat ademt zingt lofzangen voor God,

want Hij is als volledige overwinnaar teruggekeerd.

Refrein 3

Het hele universum is vernieuwd

en we vieren de dag van Gods glorie.

De lofzangen zinderen in de lucht,

we zingen onophoudelijk voor God.

Het heilige koninkrijk is verschenen.

Het heilige koninkrijk is verschenen.

Vorige:Christus van de laatste dagen, de redding van de mensheid

Volgende:Christus’ koninkrijk van rechtvaardigheid is verwezenlijkt

Gerelateerde media