46. Ik ben thuisgekomen

Door Chu Keen Pong, Maleisië

Ik geloofde al ruim tien jaar in de Heer en diende twee jaar in de kerk, toen ik mijn kerk achterliet om in het buitenland te gaan werken. Ik ging naar aardig wat plaatsen, waaronder Singapore, en verdiende flink wat geld, maar ik leidde een bestaan in een moderne maatschappij waar de macht altijd gelijk heeft, iedereen tegen elkaar konkelt en overal bedriegerij heerst. Geconfronteerd met allerlei ingewikkeld gedoe op het persoonlijke vlak was ik altijd op mijn hoede voor anderen. Die anderen waren ook altijd op hun hoede voor mij, waardoor ik diep vanbinnen het gevoel kreeg dat ik geen vaste grond onder de voeten had. Dat soort leven maakte dat ik naar lichaam en geest uitgeput raakte. Het enige wat mij een beetje troost bood was het dagboek dat ik altijd bij me had, waarin ik passages van de Schrift overnam. Soms las ik die na en dan vulden ze de leegte in mijn ziel. Ik was al een aantal jaar niet meer naar een kerkelijke bijeenkomst geweest, maar het afgelopen jaar was ik maar met één ding bezig: het vinden van een kerk waarin ik de Heer in alle ernst kon dienen. Later maakte ik gebruik van wat vrije tijd om een aantal zowel grote als kleine kerken in Maleisië te bezoeken, maar telkens liep ik er opgewekt naar binnen maar vertrok ik terneergeslagen. Ik had altijd het gevoel dat er daarbinnen iets ontbrak, maar kon er nooit de woorden voor vinden wat dat dan precies was. Als gevolg van dit innerlijke conflict schoot ik door naar het andere uiterste en speelde ik alleen maar videospelletjes en keek ik online naar film, soms bleef ik de hele nacht op tot het ochtend werd en deed ik spelletjes of keek ik de ene film na de andere. Mijn slaapritme was een puinhoop. Toen ik hier net mee begon, besefte ik wel een beetje dat de Heer niet blij zou zijn, maar op den duur raakte ik daar ongevoelig voor. In die tijd raakte ik mijn telefoon kwijt. Op dat moment voelde ik me erg van mijn stuk gebracht: mijn telefoon was verdwenen en daarmee een hoop data, en ik kon ook niet meer op Facebook inloggen. Oppervlakkig gezien was dat heel erg, maar ik had nooit verwacht dat het een keerpunt in mijn leven zou worden. Het was net zoals dat oude gezegde luidt een geluk bij een ongeluk.

Begin 2017 kocht ik een nieuwe telefoon. Op een dag eind februari meldde ik me aan bij Facebook en klikte toen per ongeluk op de tijdlijn van een profiel in het Engels, en ineens zag ik dat er Bijbelcitaten in de posts stonden. Ik zag ook aanhalingen die niet uit de Bijbel afkomstig waren, en toch vond ik ze heel inspirerend, en ik voelde me er emotioneel zeer door aangesproken. De dagen daarop hield ik dat Facebook-account in de gaten, en ik besteedde er zelfs wat tijd aan om woorden op te zoeken. Uiteindelijk had ik die post waar ik in geïnteresseerd was, helemaal uitgelezen. Pas toen ik de hele post had gelezen, besefte ik dat het belangrijkste deel ervan een interpretatie was van de passage in de Schrift waarin de Heer Jezus zegt: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan” (Matteüs 7:21). Ik kreeg het idee dat dit een heel unieke interpretatie was, en dat het vervuld was van inspiratie en licht. Ik had die persoon niet als vriend toegevoegd, dus al wilde ik meer posts op zijn of haar tijdlijn zien, dat lukte me niet. Wat ik wel op de tijdlijn kon zien, was dat deze Facebook-gebruiker uit Zuid-Korea kwam en een zuster was die Susan heette. Ik stuurde haar een vriendschapsverzoek, maar ze was op dat moment waarschijnlijk niet online, dus ze accepteerde mijn verzoek niet meteen. Twee dagen later voegde ik een andere Chinees sprekende Facebook-gebruiker toe, ene Qi Fei, ook een christen uit Zuid-Korea. Ze chatte met me over een paar ervaringen die ze in haar geloof had gehad, en de dingen die ze zei, bevielen me. Tot mijn verrassing was zuster Qi Fei ook bevriend met zuster Susan, dus wij voegden elkaar toe als vrienden. Door het lezen van hun Facebook-post en dankzij de chats die we af en toe hadden, kreeg ik het gevoel dat zij echt heel veel over het geloof in God begrepen.

Nadat we een tijdje de Bijbel hadden besproken en over dingen in ons leven hadden gesproken, kreeg ik echt het gevoel dat hun aanpak om mij te helpen bepaalde irritaties aan de pakken heel uniek was, en dat er heel veel redelijkheid en inzicht school in de dingen die ze zeiden. Ik kon uit de eerste hand zien dat ze anders waren dan andere mensen. Dankzij het feit dat ik met hen in contact was, voelde ik me evenwichtiger en vrediger, en al kende ik hen helemaal niet goed, toch begon ik hen, voordat ik het in de gaten had, dankzij hun eenvoud en eerlijkheid als hartsvriendinnen beschouwen. Ik wilde mijn hart voor hen openleggen. Langzaamaan begon ik veranderingen aan te brengen in mijn manier van leven.

Zo’n week later, 11 maart in de avond, ging ik Facebook op en zag ik dat Susan online was. Eerst chatte ik met haar over dingen die met mijn werk te maken hadden, en daarna vertelde ik wat ik het allerliefst wilde, een kerk vinden waar ik kon dienen, en dat ik benieuwd was naar haar suggesties. Zuster Susan zei dat alles geregeld en bestuurd wordt door God, en dat ik meer tot God moest bidden en me echt moest inzetten om me in deze kwestie te verdiepen. Ze zei dat alles een tijd heeft die door God is toegekend, en dat we allemaal moeten leren wachten en ons onderwerpen. Daarna begon ze over de huidige situatie in veel kerken: de predikers hebben niets meer om over te preken, in sommige kerken komt niemand meer naar bijeenkomsten, en in andere komen misschien nog wel een paar mensen, maar die hebben het alleen over geld verdienen, ze leggen zakelijke contacten en doen andere dingen die niets met het geloof te maken hebben. Ze zei dat dat in feite allemaal manifestaties waren van het feit dat kerken niet meer het werk van de Heilige Geest hebben en troosteloos zijn geworden. Ik kon me echt in alles vinden wat ze zei. Vroeger toen ik in de kerk diende, zetten collega’s alles op alles om aanzien en geld voor zichzelf binnen te halen, ze konkelden tegen elkaar, belasterden elkaar, en probeerden over hun eigen territoriumpje te heersen. Er was zelfs liederlijk gedrag. Toen ik het een na het ander van dat soort dingen zag gebeuren, raakte ik gedeprimeerd en verontwaardigd. Op een gegeven moment vroeg ik de dominee en sommigen van mijn collega’s hoe ik tegen dit alles aan moest kijken, maar zij konden geen heldere verklaring bieden. Tot mijn grote verrassing bood zuster Susan een oplossing voor deze verwarring die me al heel lang had dwarsgezeten. Ik voelde een onverklaarbare blijdschap in mijn hart.

We onderzochten ook het onderwerp van de verschillende rampen en oorlogen die op dat moment speelden, en te oordelen naar de voortekenen van de rampen die overal plaatsvonden en de dreigende oorlogen, waren de Bijbelse profetieën van de wederkomst van de Heer in feite allemaal in vervulling gegaan, en zou de Heer binnenkort terugkeren. Toen schoot me de gelovige te binnen die ik rond het middaguur online had ontmoet en die had gezegd dat de Heer in 1991 terug was gekomen, maar daar had ik mijn twijfels over. Ik kon het niet laten om er Susan naar te vragen. Toen ze vroeg wat ik daarvan dacht, zei ik: “Dat kan gewoon niet. Wanneer de Heer terugkomt, zal Hij beslist neerdalen op een wolk en Hij zal door iedereen worden gezien. Maar we hebben de Heer niet zien neerdalen op een wolk, dus hoe kan iemand zeggen dat de Heer al is teruggekomen?”

Susan antwoordde: “Je bent goed thuis in de Bijbel, broeder. Als je de woorden in de Bijbel nauwkeurig onderzoekt, zul je vast en zeker je antwoord vinden. Er zijn in feite een hoop verschillende profetieën over de terugkomst van de Heer. We kunnen allemaal uit de Bijbelse profetieën afleiden dat die in twee categorieën uiteenvallen. De eerste is zoals jij hebt beschreven, de profetie dat de Heer openlijk zal neerdalen op een wolk en door iedereen zal worden gezien. Het andere soort profeteert dat de Heer in het geheim zal komen, en dat alleen een bepaalde groep dat zal weten. Het is precies zoals de Heer Jezus heeft gezegd: ‘Ik kom onverwacht als een dief!’ (Openbaring 16:15). ‘En rond middernacht werd er geroepen: “Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten”’ (Matteüs 25:6), wat betekent dat het geruisloos en bewegingloos zal zijn en zonder dat iemand het weet. De hemel zal niet klinken en de aarde niet schudden; het zal niet iets zijn wat iedereen kan zien. Slechts een kleine groep mensen is in staat de stem van de Heer te horen en in staat Hem te verwelkomen. Dit zijn de profetieën van de Heer die in het geheim komt. Als wij alleen vasthouden aan de profetieën van de Heer die openlijk neerdaalt op een wolk maar de profetieën negeren van de Heer die in het geheim komt, is dat dan juist? Dan zouden we de stem van de Heer weleens niet kunnen horen en zo de kans missen om de Heer te verwelkomen en te worden opgenomen in het hemelse koninkrijk.”

Ik was verbijsterd door de vraag van Susan. Ik las die twee passages keer op keer en dacht: kan er sprake zijn van tegenstrijdigheden in de Bijbel? Nee, nee, nee. Hoe zou dat kunnen? Maar in feite zijn er inderdaad twee verschillende categorieën Bijbelse profetieën over de manier waarop de Heer zal terugkomen! Hoe is dat te verklaren? In verwarring vroeg ik haar door te gaan met haar communicatie. Susan zei: “Uit de profetieën in de Bijbel kunnen we afleiden dat de terugkeer van de Heer op twee verschillende manieren zal gebeuren. De ene is de heimelijke komst, en de andere het openlijke verschijnen. In de laatste dagen zal God vlees worden in de wereld als de Mensenzoon, en naar buiten toe zal Christus een gewoon, eenvoudig persoon lijken, net als de Heer Jezus in het vlees. Hij zal menselijkheid bezitten en zal eten, zich kleden en zich gedragen als een gewoon persoon. Hij zal onder de mensen leven, en dat zal beschouwd worden als verborgen zijn vanuit ons perspectief, aangezien niemand zal zien dat Hij God is en niemand Zijn ware identiteit zal kennen. Zodra de Mensenzoon begint te werken en te spreken, zullen diegenen die in staat zijn Gods stem te horen, de expressie zien van Gods gezindheid, via de woorden en het werk van de Mensenzoon. Zij zullen Gods gezag en macht zien en zullen erkennen dat de Heer is gekomen. Daarmee zal de profetie van de Heer Jezus in vervulling gaan: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij’ (Johannes 10:27). Degenen die niet in staat zijn de stem van God te onderscheiden, zullen zeker de geïncarneerde God als een gewoon persoon behandelen op grond van Zijn uiterlijke verschijning. Zij zullen Christus van de laatste dagen loochenen, afwijzen, en zelfs zich tegen Hem verzetten, Hem veroordelen en belasteren. Dit is net zoals toen de Heer Jezus hier kwam om Zijn werk te verrichten; aan de buitenkant leek Hij een gewone, eenvoudige Mensenzoon te zijn, waardoor de meeste mensen Hem loochenden, zich tegen Hem verzetten en Hem veroordeelden. Slechts een kleine groep mensen erkende dankzij Zijn woorden en werk dat de Heer Jezus de geïncarneerde Christus was en dat Hij de manifestatie van God was, en volgde dus de Heer Jezus en verwierf Zijn verlossing.” Terwijl ik naar de zuster luisterde, kreeg ik het gevoel dat het heel erg klopte, want dit waren allemaal feiten; dit was echt zoals het was toen de Heer Jezus Zijn werk kwam verrichten. Maar ik dacht er opnieuw over na: in Openbaring staat dat de Heer, wanneer Hij terugkomt, openlijk zal neerdalen op een wolk, en dat is ook wat de dominees en ouderlingen allemaal zeggen. Met dit in gedachten vroeg ik Susan meteen vol overtuiging: “De Heer Jezus Zelf heeft gezegd dat Zijn terugkeer op een wolk zou plaatsvinden. Hoe kan het dan een vleeswording zijn? Hoe kun je die woorden van de Bijbel ontkennen?” Zuster Susan zei: “Je moet de Bijbel heel zorgvuldig onderzoeken, en dan zul je ontdekken dat er veel plaatsen zijn waar duidelijk wordt geprofeteerd dat de Heer vleesgeworden zal terugkeren.” In het licht van wat zuster Susan zei, zocht ik een paar passages in de Schrift op en begon te lezen: “Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24–25).

Nadat ik deze passages uit de Schrift had gelezen, zei zuster Susan: “In deze profetieën staat ‘de ​Mensenzoon​ komt’ en ‘zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen’. De ‘Mensenzoon’ is geboren uit een mens en bezit normale menselijkheid. Als Hij Zich manifesteerde in een geestelijk lichaam, kon er niet naar Hem worden verwezen als de Mensenzoon, zoals Jehova God de Geest is en niet de Mensenzoon kan worden genoemd. Mensen hebben ook engelen gezien, die geestelijke wezens zijn en dus ook niet de Mensenzoon kunnen worden genoemd. Allen die een menselijke gedaante hebben maar geestelijke wezens zijn kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. De vleesgeworden Heer Jezus wordt de Mensenzoon en Christus genoemd omdat Hij de incarnatie van Gods Geest was en de verwerkelijking van de Geest in het vlees. Hij werd een gewone, eenvoudige man en leefde onder mensen. De Heer Jezus was de Mensenzoon, de incarnatie van God, dus toen de Heer Jezus zei dat Hij zou terugkeren als de Mensenzoon, bedoelde Hij dat Hij terug zal komen in een fysiek lichaam als de Mensenzoon en niet in een geestelijke vorm. Dus toen de Heer Jezus zei dat Hij weer zal komen, bedoelde Hij dat Hij zal terugkeren in de vorm van een incarnatie. Bovendien staat in de Schrift: “Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.” Dat is eens te meer bewijs dat als de Heer terugkomt, dat zal gebeuren als een incarnatie. Ga maar na: als de Heer bij Zijn terugkeer aan ons zou verschijnen in een geestelijk en niet in een vleselijk lichaam, zou Hij niet zo erg lijden, laat staan dat Hij door deze generatie zou worden afgewezen. Wie zou de Geest van God durven afwijzen? Wie zou in staat zijn Gods Geest te laten lijden? Dus wat de vraag aangaat of de Heer vleesgeworden zal terugkeren of in geestelijke gedaante zal komen, is dat niet overduidelijk?”

Ik was verbijsterd toen ik het woord “Mensenzoon” las. Ik had in het verleden nagedacht over de kwestie van de Mensenzoon, maar het was me nooit duidelijk geweest. De verklaring van zuster Susan nam al mijn twijfels volkomen weg, en toen ik dat hoorde, werd ik door emoties overweldigd. Het was laat geworden, dus we namen afscheid en sloten af. Ik was die avond zo opgetogen dat ik pas heel laat in slaap viel. Ik dacht erover na dat ik vele jaren in de Heer had geloofd, maar nog nooit zulke geweldige dingen had horen vertellen. Ik was verbijsterd, en er was een soort heerlijke helderheid in mijn hart die ik niet onder woorden kon brengen.

De dag daarop, 12 maart, voelde ik een vaag soort hoop en onbenoembare uitgelatenheid. Dat kwam doordat Susan en ik de avond tevoren vooral over de Mensenzoon en de vleeswording hadden gepraat. Al kon ik wel verband leggen tussen de Mensenzoon en de vleeswording en wist ik in theorie dat de Heer Jezus niemand anders is dan de vleesgeworden Christus, ik wilde nog steeds heel graag de antwoorden te weten komen op vragen zoals wat de vleeswording werkelijk is, wat Christus is, op basis waarvan je met zekerheid kon zeggen dat God vleesgeworden was, en ga zo door. Maar aangezien Susan en ik allebei overdag werkten en alleen ’s avonds vrij hadden, hoopte ik alleen maar dat de tijd een beetje vlugger zou verstrijken.

Ten slotte werd het avond en waren we allebei online. Nadat we hadden ingelogd, ging de eerste vraag die ik zuster Susan stelde over de vleeswording. Ze stuurde me een paar passages uit de woorden van Almachtige God en vroeg me die te lezen. En dus begon ik te lezen: “De betekenis van incarnatie is dat God in het vlees verschijnt en dat Hij, naar het beeld van vlees, komt werken, tussen de mensen die Hij geschapen heeft. God moet dus om te incarneren eerst vlees zijn, vlees met een normale menselijkheid. Dit is het meest fundamentele vereiste. De implicatie van Gods incarnatie is in feite dat God leeft en werkt in het vlees, dat God in Zijn ware essentie vlees wordt, mens wordt” (‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “De vleesgeworden God heet Christus, en Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit verschil is er, omdat Christus niet van vlees en bloed is, maar de belichaming van de Geest is. Hij bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Geen mens bezit Zijn goddelijkheid. Zijn normale menselijkheid draagt al Zijn normale lijfelijke handelingen, terwijl Zijn goddelijkheid het werk van God Zelf uitvoert” (‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil onderzoeken of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet de mens dit vaststellen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat betekent dat aan de hand van Zijn wezen beoordeeld moet worden of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en of dit al dan niet de ware weg is. Bij het vaststellen of dit het geïncarneerde vlees van God is, is het dus het allerbelangrijkste om aandacht te schenken aan Zijn wezen (Zijn werk, Zijn woorden, Zijn gezindheid en nog veel meer dingen) in plaats van aan de uiterlijke schijn” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Toen ik klaar was met lezen, had ik het gevoel dat deze woorden het mysterie van de vleeswording heel helder uitlegden, zeker wat de definitie van Christus aangaat: “De vleesgeworden God heet Christus”. Dit was helder, eenvoudig en welsprekend! Ook al had ik al ruim tien jaar in de Heer geloofd en wist ik dat Jezus Christus was, ik had nooit de mysteries begrepen van een waarheid als waarom wij zeggen dat de Heer Jezus Christus is. Die dag leerde ik uit die passages uit Gods woorden die Susan me had gestuurd dat de vleesgeworden God feitelijk is wie wij Christus noemen, en Christus is Hij in wie God vlees wordt. Ik dacht heel zorgvuldig na over deze woorden en hoe dieper ik erover nacht, hoe lichter mijn hart werd.

Toen vertelde zuster Susan me dat dit de woorden van Almachtige God waren; ze zei ook dat Gods woord de waarheid is, en dat alleen God Zelf in staat is de waarheid uit te drukken. Toen zij de woorden “Almachtige God” noemde, was ik een ogenblik sprakeloos, al was het geen complete verrassing, want ik had al het vermoeden dat ze misschien bij De Kerk van Almachtige God hoorde. Op internet had ik ook al wat geruchten over deze kerk gelezen. Ik beschouwde mezelf als een christen en vond dat mijn hart vervuld moest zijn van eerbied voor God, daarom wilde ik niet lichtvaardig conclusies trekken voordat ik de waarheid in deze zaak begreep. Dat was om te voorkomen dat ik met mijn woorden zou zondigen en God zou beledigen. Bovendien had ik de afgelopen paar dagen gedacht: zuster Susan en ik hebben best vaak met elkaar gepraat, en ook al kon ik niet zien met wie ik sprak, toch was de waarheid die ze aan mij overbracht in staat om mijn verwarring weg te nemen. Dankzij onze gesprekken en door de posts op haar tijdlijn te lezen, kreeg ik de indruk dat zij en Qi Fei allebei oprechte, vriendelijke en goede mensen waren. De inhoud van wat zij communiceerden was echt verheffend en heilzaam voor me. In de Bijbel staat dat je een boom aan zijn vruchten kan herkennen; goede bomen brengen goede vruchten voort, terwijl slechte bomen slechte vruchten voortbrengen. Dus dankzij mijn contact met zuster Susan en zuster Qi Fei begon ik langzaamaan de twijfels en vrees in mijn hart los te laten en vroeg ik Susan door te gaan met communiceren.

Zuster Susan zei: “Aangezien Hij vleesgeworden God is, drukt Hij Zich uit als God; dat wil zeggen dat Hij woorden uit. Vleesgeworden God van de laatste dagen is vooral gekomen om de waarheid uit te drukken om over mensen te oordelen, te zuiveren en te redden. Alle mensen die de stem van de teruggekeerde Heer horen en die stem nastreven en aanvaarden, zijn de wijze maagden die het banket samen met de Heer bezoeken, en dat is de vervulling van de profetie die door de Heer Jezus werd geuit: ‘En rond middernacht werd er geroepen: “Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten”’ (Matteüs 25:6). De wijze maagden horen de stem van God en gaan op pad om Hem tegemoet te gaan. Zonder het te weten worden ze tot voor Gods troon opgeheven om de Heer van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten; zij aanvaarden Gods oordeel en zuivering in de laatste dagen. Door het oordeel van de woorden van God worden hun verdorven gezindheden getransformeerd en gezuiverd, en zij worden door God tot overwinnaars gemaakt tegenover de rampen. Dat is op dit moment de fase waarin Almachtige God in het geheim aan het werk is om de mens te redden en te vervolmaken. Als er eenmaal een groep overwinnaars gemaakt is, zal het verborgen werk van God in Zijn geïncarneerde vlees ten einde komen en zullen de rampen de wereld ten deel vallen. God zal beginnen met het belonen van de goeden en het straffen van de slechten, en dan zal Hij Zichzelf bekend maken aan alle landen en volkeren van de wereld. Dan zal de profetie van de Heer die neerdaalt op een wolk uit Openbaring 1:7 in vervulling gaan: ‘Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen.’ Redelijkerwijs zou je kunnen zeggen dat als mensen de Heer op een wolk zien neerdalen en Zich aan alle mensen bekend zien maken, zij door het dolle heen moeten zijn van vreugde. Maar in de Schrift staat dat alle volken op aarde zullen weeklagen. Waarom is dat? Dat is omdat wanneer God Zich publiekelijk openbaart, Gods verborgen werk van de redding in Zijn geïncarneerde vlees al ten einde is gekomen en Hij aan het werk zal beginnen om de goeden te belonen en de slechten te straffen. Op dat moment zullen allen die het verborgen werk van God verwierpen elke kans kwijtraken om redding te verwerven, en degenen die Hem doorboren – degenen die weerstand bieden aan Almachtige God, Christus van de laatste dagen, en Hem veroordelen – zullen zien dat Almachtige God, aan Wie zij weerstand hebben geboden en Die zij hebben veroordeeld, niemand anders is dan de teruggekeerde Heer Jezus. Denk daar eens aan, hoe kunnen die dan niet op hun borst slaan, wenen en tandenknarsen? Dat is de context van de woorden ‘Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen.

Toen ik die boodschap van zuster Susan hoorde, kwam dat gevoel van tevredenheid en opgetogenheid dat ik had gehad weer terug. Ik had deze passages eigenlijk nooit echt begrepen toen ik nog lid was van mijn vroegere kerk, maar alleen hun letterlijke betekenis, omdat ik dacht dat de Heer op een wolk terug zou komen en dat iedereen dat zou weten. Toen begreep ik pas dat God eerst in het geheim komt om een fase van het werk van het oordelen over en redden van de mens te verrichten. Pas zodra er een groep overwinnaars is gevormd, zal Hij Zichzelf openlijk manifesteren aan alle landen en volkeren ter wereld. Als wij ons blindelings vastklampen aan het idee dat de Heer, als Hij terugkeert, zal neerdalen op een wolk, als wij weigeren Gods verborgen werk in Zijn geïncarneerde vlees te aanvaarden en wachten tot de Heer openlijk neerdaalt op een wolk, dan is dat de tijd dat wij rechtstreeks naar de hel gaan, want dan zal Gods werk om de mensheid te redden al zijn geëindigd. Dank de Heer voor Zijn leiding. In de korte tijd dat zuster Susan met mij had gecommuniceerd was ik heel veel gaan begrijpen.

Toen vroeg zuster Susan of ik Almachtige God wilde aannemen als mijn Redder. De eerste keer dat ze me dat vroeg, gaf ik geen antwoord, en toen ze het nogmaals vroeg, kwam er een onbeschrijfelijk gevoel van opgetogenheid in me los en ik schoot vol. Op ernstige toon antwoordde ik: “Dat… wil… ik!” Toen ik deze woorden eenmaal had uitgesproken, voelde ik me net een verloren zoon die lange tijd door de woestijn heeft gedoold en eindelijk is teruggekeerd naar een warm thuis. Mijn hart was vervuld van vreugde en rust.

Nadat ik het werk van de laatste dagen van Almachtige God had aanvaard, postte ik een paar van de posts van zuster Susan op mijn eigen tijdlijn. Kort daarna stuurden vijf of zes van mijn Facebook-vrienden me berichten dat ik moest ‘wakker worden’, en zonden ze me een paar links naar websites vol aanvallen, beschuldigingen en laster over De Kerk van Almachtige God. Ik wist dat dit een verstoring door Satan was en liet me er niet door aangrijpen. De volgende dag spoorde een dominee me online op en na wat geklets over koetjes en kalfjes vroeg hij: “Geloof je werkelijk in Almachtige God? Hoe komt het dat je in Almachtige God wilt geloven?” Dit schokte me echt, dus ik vroeg hem op mijn beurt: “De schapen van God luisteren naar Gods stem. Ik heb door de woorden van Almachtige God ingezien dat alles wat door Almachtige God wordt geuit de waarheid is, dat het de stem van God is, dus waarom zou ik dan niet in Almachtige God geloven? Waarom niet?” Hij had vast niet voorzien dat ik hem zoiets zou vragen en het duurde even voor hij reageerde. Dus ik vroeg hem opnieuw: “Hebt u het werk van Almachtige God in de laatste dagen onderzocht, dominee? Hebt u de woorden van Almachtige God gelezen? Hoe kunt u als dominee weigeren na te streven en te onderzoeken en in plaats daarvan in het wilde weg oordelen en beschuldigingen uiten?” Tot mijn verrassing kuchte hij maar een beetje zonder een fatsoenlijk antwoord te geven, en logde toen ineens uit. Toen ik merkte hoe geagiteerd hij was, voelde ik een onbeschrijflijke blijdschap en een soort tevredenheid alsof ik een van Satans beproevingen had overwonnen. In feite had ik alleen maar gebruik gemaakt van een paar van de vragen die zuster Susan en zuster Qi Fei vaak hadden aangedragen tijdens onze gesprekken; ik had alleen maar iets gezegd van wat ik had afgeleid uit de woorden van Almachtige God. Ik had nooit verwacht dat zo’n belangrijke dominee met stomheid geslagen zou zijn door mijn vragen. Deze piepkleine ervaring bezorgde me een hoop zelfvertrouwen. God zij dank!

Ruim vijf maanden waren in een oogwenk verstreken. Door het bijwonen van bijeenkomsten en het lezen van de woorden van God had ik inzicht verworven in wat de vleeswording is, wat voor soort mensen het koninkrijk van de hemel mogen betreden, en andere aspecten van de waarheid. Al die tijd ervoer ik verstoringen van allerlei soorten geruchten die door dominees en ouderlingen werden verspreid. Soms was ik negatief en zwak, omdat ik de sluwheden van Satan niet doorzag, maar God liet me nooit in de steek. Dankzij de woorden van God die mij door de zusters werden voorgelezen en dankzij hun geduldig communiceren over de waarheid, was ik in staat enig inzicht te verwerven in de satanische natuur en essentie van ouderlingen en dominees, die getuigden van vijandigheid ten aanzien van de waarheid en verzet tegen God. Ik begon ook enig inzicht te krijgen in hun verachtelijke behoefte om hun uiterste best te doen om gelovigen ervan te weerhouden de ware weg na te streven en te onderzoeken. Ik zal nooit meer door hen op een dwaalspoor worden gebracht of worden overheerst. Dat ik in staat was de duistere invloed van Satan te doorbreken en tot voor Gods troon te worden verheven is Gods goedertierenheid en zegen voor mij geweest. Dank zij Almachtige God! Dat ik in staat zou zijn me tot God te wenden is lang geleden door God voorbeschikt en geregeld. Ik zal me op God verlaten en zonder bedenkingen verdergaan! Toen ik het huis van God binnenkwam, was de eerste hymne die ik leerde: ‘Op het juiste pad van het menselijke leven lopen’: “Gods woorden zijn de waarheid, hoe meer ik ze lees, hoe helderder mijn hart wordt. Gods woorden onthullen het mysterie van het leven. Plotseling zie ik het licht. Al wat ik heb komt van God. Het is allemaal Gods genade. Ik volg Christus, streef waarheid en leven na; Ik loop het juiste pad van het menselijke leven” (‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’). En vandaag de dag predik ik het evangelie en geef ik getuigenis voor God met mijn broeders en zusters in de kerk. Ik wil me volledig inzetten voor mijn plicht en Gods liefde terugbetalen!

Vorige: 45. Verloren en teruggevonden

Volgende: 47. Teruggekeerd van de rand van de afgrond

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

9. Een ander soort liefde

In 2011 kreeg ik bij toeval de kans om uit China naar Brazilië te komen. Toen ik net was aangekomen, werd ik overspoeld met frisse, nieuwe ervaringen en was ik vervuld van nieuwsgierigheid, en ik had een goed gevoel over de toekomst. Maar na verloop van tijd werd dat frisse, nieuwe gevoel al snel vervangen door eenzaamheid en verdriet omdat ik in een onbekend land ver weg zat. Dagelijks ging ik helemaal alleen naar huis en at ik in mijn eentje, en dag in, dag uit staarde ik naar de muren om me heen zonder zelfs maar iemand te hebben om mee te praten. Ik voelde me heel alleen en huilde vaak in het geheim. Net toen ik me wel heel verdrietig en hulpeloos voelde, bracht de Heer Jezus me met behulp van een vriend naar een bijeenkomst.

2. De weg naar zuivering

Mijn naam is Christopher, en ik ben voorganger in een huiskerk op de Filipijnen. Ik ben in 1987 gedoopt en teruggekeerd naar de Heer Jezus en daarna werd ik door de genade van de Heer in 1996 voorganger in een lokale kerk. Ik werkte en preekte toen niet alleen op veel plaatsen op de Filipijnen, maar ik preekte ook op plaatsen als Hong Kong en Maleisië. Via het werk en de begeleiding door de Heilige Geest voelde ik dat ik een onuitputtelijke energie had voor mijn werk voor de Heer en eindeloze inspiratie voor mijn preken.

27. Verenigd met de Heer

De Heer zei eens: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27). We kunnen erachter komen of Almachtige God de wedergekeerde Heer is door samen naar De Kerk van Almachtige God te gaan en het te onderzoeken, nietwaar?”

20. Ik doorzag de leugens van de CCP en Gods liefde haalde me terug naar Hem

Om de tuin geleid door de leugens van de Chinese Communistische Partij staat hij het geloof van zijn vrouw in de weg. Maar door op zoek te gaan naar de waarheid is hij later in staat deze leugens te doorzien. Door gebeurtenissen in zijn eigen leven leert hij de liefde van God echt te ervaren. Vreugdevol aanvaardt hij het werk van God in de laatste dagen.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek

Neem contact op via Messenger