We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1035 Alles wat God voor de mens doet, is oprecht

1 Alles wat God doet, is praktisch en niets wat Hij doet, is inhoudsloos. God komt onder mensen, vernedert Zichzelf om een gewoon mens te zijn. Hij gaat niet weg nadat Hij simpelweg wat werk gedaan heeft en een paar woorden gesproken heeft; maar Hij mengt Zich echt onder de mensen om het lijden van de wereld te ervaren. Hij betaalt de prijs van Zijn eigen ervaring van het lijden in ruil voor een bestemming voor de mens. Is dit geen praktisch werk? Ouders kunnen een aanzienlijke prijs betalen ten behoeve van hun kinderen, en daaruit blijkt hun oprechtheid. Door dit te doen, is de geïncarneerde God uiteraard buitengewoon oprecht en trouw aan de mensheid.

2 De essentie van God is trouw; Hij doet wat Hij zegt en alles wat Hij doet wordt verwezenlijkt. Alles wat Hij voor mensen doet, is oprecht. Hij doet niet alleen maar wat uitspraken; wanneer Hij zegt dat Hij een prijs zal betalen, dan betaalt Hij die prijs ook. Wanneer Hij zegt dat Hij het lijden van de mensheid in hun plaats zal overnemen, komt Hij daadwerkelijk onder hen leven, en voelt en ervaart Hij dit lijden persoonlijk. Daarna zullen alle dingen in het universum erkennen dat alles wat God doet goed en rechtvaardig is, dat alles wat God doet realistisch is: Dit is krachtig bewijs.

3 De mensheid heeft een prachtige bestemming in de toekomst, en allen die overblijven, zullen God prijzen; zij zullen loven dat Gods daden inderdaad uit Zijn liefde voor de mensheid zijn gedaan. Gods essentie van schoonheid en goedheid is te zien in de betekenis van Zijn incarnatie in het vlees. Wat Hij ook doet, is oprecht; wat Hij ook zegt, is oprecht en getrouw. Alles wat Hij Zich voorneemt te doen, wordt in de praktijk gedaan, en Hij betaalt daadwerkelijk de prijs ervoor; Hij doet niet alleen maar uitspraken. God is dan ook een rechtvaardige God; God is een trouwe God.

Naar ‘Het tweede belangrijke aspect van de Incarnatie’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:De essentie van Christus is liefde

Volgende:God schenkt de mens vrijelijk waarheid en leven

Gerelateerde media

 • God lijdt erg om de mens te redden

  I Lang geleden kwam God naar de menselijke wereld, doorstond hetzelfde lijden als de mens. Hij heeft vele jaren met de mens geleefd, niemand ontdekte …

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • Het leed van de verdorven mensheid

  I Wandelend door de tijd met God, wie weet dat God alles regeert, het lot van alles wat leeft, orkestrerend, alles begeleidend? Dit is de menselijke g…

 • Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

  Om God te kunnen dienen volgens Zijn wil, is het belangrijk allereerst te begrijpen in welk soort mensen God vreugde vindt en welk soort God verafschuwt, welk soort mensen God vervolmaakt, en welk soort mensen toegerust zijn om God te dienen.

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.