De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1035 Alles wat God voor de mens doet, is oprecht

1 Alles wat God doet, is praktisch en niets wat Hij doet, is inhoudsloos. God komt onder mensen, vernedert Zichzelf om een gewoon mens te zijn. Hij gaat niet weg nadat Hij simpelweg wat werk gedaan heeft en een paar woorden gesproken heeft; maar Hij mengt Zich echt onder de mensen om het lijden van de wereld te ervaren. Hij betaalt de prijs van Zijn eigen ervaring van het lijden in ruil voor een bestemming voor de mens. Is dit geen praktisch werk? Ouders kunnen een aanzienlijke prijs betalen ten behoeve van hun kinderen, en daaruit blijkt hun oprechtheid. Door dit te doen, is de geïncarneerde God uiteraard buitengewoon oprecht en trouw aan de mensheid.

2 De essentie van God is trouw; Hij doet wat Hij zegt en alles wat Hij doet wordt verwezenlijkt. Alles wat Hij voor mensen doet, is oprecht. Hij doet niet alleen maar wat uitspraken; wanneer Hij zegt dat Hij een prijs zal betalen, dan betaalt Hij die prijs ook. Wanneer Hij zegt dat Hij het lijden van de mensheid in hun plaats zal overnemen, komt Hij daadwerkelijk onder hen leven, en voelt en ervaart Hij dit lijden persoonlijk. Daarna zullen alle dingen in het universum erkennen dat alles wat God doet goed en rechtvaardig is, dat alles wat God doet realistisch is: Dit is krachtig bewijs.

3 De mensheid heeft een prachtige bestemming in de toekomst, en allen die overblijven, zullen God prijzen; zij zullen loven dat Gods daden inderdaad uit Zijn liefde voor de mensheid zijn gedaan. Gods essentie van schoonheid en goedheid is te zien in de betekenis van Zijn incarnatie in het vlees. Wat Hij ook doet, is oprecht; wat Hij ook zegt, is oprecht en getrouw. Alles wat Hij Zich voorneemt te doen, wordt in de praktijk gedaan, en Hij betaalt daadwerkelijk de prijs ervoor; Hij doet niet alleen maar uitspraken. God is dan ook een rechtvaardige God; God is een trouwe God.

Naar ‘Het tweede belangrijke aspect van de Incarnatie’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:De essentie van Christus is liefde

Volgende:God schenkt de mens vrijelijk waarheid en leven

Gerelateerde media

 • Weet dat Gods tuchtiging en oordeel liefde zijn

  I Oordeel en tuchtiging zijn loutering en genadeloze onthullingen, bedoeld om de menselijke zonden en zijn vlees te bestraffen, maar niets van dit wer…

 • Gods gezag is uniek

  Couplet 1 Gods gezag is uniek; het is Zijn speciale essentie en uiting, dat geen andere wezens bezitten, geschapen of niet geschapen. Alle…

 • God is de eeuwige steun van de mens

  I Hoewel Jezus is herrezen, hebben Zijn hart en werk de mens niet verlaten. Door Zijn verschijning vertelt Hij Hij is daar, in welke vorm dan ook. Hij…

 • God is rechtvaardig voor iedereen

  I Als het een vraag is hoe je God zoekt of hoe je God behandelt, het is je houding die het belangrijkst is. God kan niet worden genegeerd of op de ach…