1025 God is geïncarneerd om ten behoeve van de mens te lijden

1 God is in het vlees geïncarneerd om ten behoeve van de mensheid te lijden en nu Hij dit heeft gedaan, zal Hij ervoor zorgen dat de geweldige bestemming van de mensheid aanstaande is. Dat stadium van het werk dat de Heer Jezus heeft voltooid, diende er alleen voor dat Hij de gelijkenis kon worden van zondig vlees en gekruisigd kon worden, en dat Hij als zondoffer en verlossing voor de hele mensheid kon dienen. Dit werd een grondslag voor de mensheid om haar geweldige bestemming in de toekomst binnen te gaan. Hij nam de zonde van de mensen op Zich, werd gekruisigd en werd het zondoffer, waarna de mensheid was verlost. Dat wil zeggen, het diende als proeve waarmee mensen konden worden vergeven voor hun zonden en voor God mochten verschijnen en bovendien was het een tegenzet in de oorlog tegen Satan.

2 Tijdens de laatste dagen zal God Zijn werk voltooien en het oude tijdperk afsluiten, en de mensen die overblijven, brengt Hij naar hun geweldige bestemming. Zo is God nogmaals vlees geworden en is Hij gekomen om, naast de mensheid te overwinnen, enig lijden te verduren ten behoeve van de mensheid. Al het lijden van de mensheid wordt weggenomen door dit bewijs, deze daad, die Gods getuigenis voor Hemzelf zal inhouden en het gebruik van dit bewijs en deze getuigenis om Satan te verslaan, de duivel te vernederen en de geweldige bestemming van de mensheid te bewerkstelligen.

3 De geïncarneerde God is gekomen om Zijn werk te doen en de pijn van de wereld te ervaren. Het is belangrijk dat God dit werk doet en het is uitermate essentieel voor zowel de mensheid als voor de toekomstige bestemming van de mensheid. Het wordt allemaal gedaan om de mensheid redding te brengen en om mensen te winnen. Deze daden worden gedaan en deze moeite wordt gedaan voor de geweldige bestemming van de mensheid. Nadat God mensen terugbrengt door het menselijk lijden te proeven, heeft Satan niets meer om tegen hen te gebruiken en zal de mensheid zich helemaal naar God toekeren. Pas dan kunnen mensen geacht worden geheel aan God toe te behoren.

Naar ‘Wat het betekent dat God de pijn van de wereld ervaart’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 1024 God doet veel moeite om de mens te redden

Volgende: 1026 Gods ervaring van de pijn van de mens is van diepe betekenis

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek